Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
biblioteka@ath.bielsko.pl
(Sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284

tel. +48 (33) 8279212
czytelnia@ath.bielsko.pl
(Czytelnia Ogólna)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/2
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/15

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Zdjęcie Czytelni przy ulicy Findera pochodzi z połowy lat 70-tych
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Czytelnia Filii PŁ/ATH przy ulicy Willowej w budynku B z lat 90-tych
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne i gazety
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy

Do 22 czerwca można korzystać z testowego dostępu do zasobów dwóch modułów platformy Mcgraw-Hill Medical:

  1. AccessMedicine https://accessmedicine.mhmedical.com/ - moduł główny, obejmujący swym zakresem wszystkie obszary związane z medycyną,
  2. AccessEmergency Medicine https://accessemergencymedicine.mhmedical.com/ - moduł ściśle odnoszący się do obszaru Ratownictwa Medycznego.

Istnieje możliwość uzyskania hasła dostępu, które umożliwi zdalne połączenie do elektronicznych zasobów poza siecią uczelnianą. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dyrekcją Biblioteki ATH.AccessMedicine Logo RGB

 Szczegółowy opis modułów:

1) AccessMedicine

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną w celu realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach/wydziałach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynnościach klinicznych. AccessMedicine to zarówno zasób wiedzy jak i narzędzie diagnostyczne. Zawiera testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników, w tym między innymi: Harrison’s Online; The Color Atlas of Family Medicine; CURRENT Medical Diagnosis & Treatment;  Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine; Hurst’s The Heart; LANGE Basic & Clinical Science Library; Principles and Practice of Hospital Medicine; Schwartz’s Principles of Surgery; Tintinalli’s Emergency Medicine; Williams Obstetrics.

Nieograniczony dostęp można uzyskać na stronie https://accessmedicine.mhmedical.com/

Link prowadzący do nagrań instruktażowych - https://www.accessusercenter.com/channels/1888-accessmedicine-videos

Link prowadzący materiałów marketingowych - https://www.accessusercenter.com/channels/2537-accessmedicine-marketing-materials

2) AccessEmergency Medicine interaktywna platforma pomagająca w nauczaniu zasad medycyny ratunkowej, począwszy od problemów ortopedycznych, przez neurologiczne, pomoc psychiatryczną i powypadkową.

Access Emergency Medicine to na bieżąco aktualizowany, kompleksowy zasób wiedzy z obszaru medycyny ratunkowej, który pozwala na szybkie przeprowadzenie diagnozy i uzyskanie odpowiedzi / wskazówek w odniesieniu do leczenia szerokiego spektrum dolegliwości napotykanych w oddziałach SOR, od nagłych przypadków neurologicznych i pediatrycznych, po zatrucia i urazy. 

Access Emergency Medicine zapewnia studentom medycyny szereg zasobów potrzebnych do osiągania sukcesów na stażu; pomaga rezydentom w uzyskaniu natychmiastowego dostępu do filmów proceduralnych, narzędzi służących do samooceny i wiodących podręczników, które stworzą ważną podstawę do nauki, a także pozwala praktykującym lekarzom odświeżyć swoją wiedzę medyczną podczas nauki do egzaminu recertyfikacyjnego.

Nieograniczony dostęp można uzyskać na stronie https://accessemergencymedicine.mhmedical.com/

Link prowadzący do logo Access Emergency Medicine - https://mheducation.libguides.com/ld.php?content_id=52787667

Link prowadzący do nagrania przedstawiającego źródło - Overview of AccessEmergency Medicine

Link prowadzący do broszury opisującej bazę - AccessEmergency Medicine Brochure

 

Darmowa prenumerata elektronicznej wersji Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Dostęp jest możliwy tylko w Czytelni Czasopism.

14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki

Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości.

Czytaj dalej >