Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
biblioteka@ath.bielsko.pl
(Sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284

tel. +48 (33) 8279212
czytelnia@ath.bielsko.pl
(Czytelnia Ogólna)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/2
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/15

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Zdjęcie Czytelni przy ulicy Findera pochodzi z połowy lat 70-tych
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Czytelnia Filii PŁ/ATH przy ulicy Willowej w budynku B z lat 90-tych
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne i gazety
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy

1970

Grudzieńpowstała Biblioteka Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej w budynku mieszczącym obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika na ul. Listopadowej. Została wpisana w sieć biblioteczną Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. Jej powierzchnia wynosiła 10 m2. W jednym pomieszczeniu mieściła się wypożyczalnia i czytelnia. Czytelnicy mieli do dyspozycji 6 miejsc przy stolikach. Funkcję kierownika pełniła mgr Halina Góral. Księgozbiór liczył 1326 voluminów.

1971

 • Ze zbiorów Biblioteki skorzystało 448 czytelników ucząc się z 2354 książek i 126 czasopism. Zakupiono wydawnictwa zwarte o wartości 47 519,05 zł i czasopisma za kwotę 1 704 zł. Powierzchnia Biblioteki zwiększyła się do 40 m2.

1972

 • Zbiory Biblioteki wzbogaciły się o polskie normy – 1681 egzemplarzy.
 • Wydzielony został księgozbiór na potrzeby Instytutu Włókienniczego.

Grudzień - w Bibliotece zatrudniono drugiego pracownika.

1973

 • Liczba zarejestrowanych w Wypożyczalni czytelników przekroczyła 1000. Liczba udostępnionych książek – 27 982 i 3436 czasopism.

1975

 • Liczba miejsc w Czytelni wzrosła do 30. Biblioteka pracowała w godzinach od 7.30 do 19.00.
 • Zakupiona została usługa, świadczona przez Politechnikę Wrocławską w zakresie Selektywnej Dystrybucji Danych (wydruki z zagranicznych baz danych, niedostępnych ze względu na cenę, tematycznie związane z profilem uczelni). Na ich podstawie sprowadzano do Bielska-Białej interesujące pracowników naukowych materiały w formie kserokopii, fotokopii, mikrofilmów i mikrofisz.

1976

 • Wypożyczalnia została przeniesiona do odrębnego pomieszczenia.

1980

 • Powstała Biblioteka Instytutu Włókienniczego na Placu Fabrycznym, którą prowadziła mgr Bogumiła Grzelczak.

1983

 • Opracowano i upowszechniono w postaci maszynopisu powielonego pierwszy „Wykaz dorobku piśmienniczego pracowników Filii PŁ za lata 1970-1983”.

1987

 • Biblioteka składała się z 10 pomieszczeń o powierzchni 305 m2. Zatrudnionych było 7 osób.

1988

 • Rozpoczęto prenumeratę czasopism dewizowych w formie mikrofisz, do wykorzystania których, zakupiono specjalistyczne czytniki.

1990

Lipiec - dokonano przeprowadzki do nowej siedziby w budynkach dawnych koszar przy ulicy Willowej. Bibliotece przydzielono 16 pomieszczeń o łącznej powierzchni 478 m2, zlokalizowanych w budynku B na pierwszym piętrze. Do dyspozycji czytelników była Czytelnia Ogólna i Czasopism oraz Wypożyczalnia. Suma miejsc w czytelniach wynosiła 57.

 • Stan zbiorów: 42 055 książek, 287 tytułów czasopism bieżących oraz 34 547 jednostek zbiorów specjalnych.

1991

 • Powstała Pracownia Automatyzacji Procesów Bibliotecznych.
 • Zakupiono wspólnie z Biblioteką Główną Politechniki Łódzkiej system biblioteczny LECH-BMS.

1993

Październik – uruchomiono komputerowy rejestr wypożyczeń zintegrowanego systemu LECH. Zrezygnowano z tradycyjnego systemu wypożyczeń za pomocą rewersów.

Grudzień – dotychczasowa dyrektor Biblioteki mgr Halina Góral przeszła na emeryturę.

1994

 • Nowym dyrektorem Biblioteki została mgr Bogumiła Grzelczak.

1996

 • Biblioteka uzyskała dostęp do poczty elektronicznej.
 • Zakupiono nowszą wersję systemu LECH - LECH-SQL.

1999

 • Zakupiono oprogramowanie EXPRETUS 2000 firmy SPLENDOR. Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Filii została przeniesiona do bazy EXPERTUS i udostępniona w Internecie.

2000

 • Zakupiono Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką PROLIB firmy MAX ELEKTRONIK. Wdrożono podstawowe moduły: katalogowanie, wypożyczalnia, OPAC, administracja.

Grudzień – Obchodzono 30-lecie działalności Biblioteki.

2001

 • Wdrożono moduł OPAC WWW systemu PROLIB, dzięki temu zasoby Biblioteki można przeglądać w Internecie.
 • Przeprowadzono skontrum zbiorów.

Wrzesień - zamknięto kartkowe katalogi rzeczowe Biblioteki Głównej.

 • Zakupiono książki dla studentów i pracowników kierunku socjologia i stosunki międzynarodowe z grantu otrzymanego z Ambasady Amerykańskiej.

Październik – Od 1 października Biblioteka Filii, w związku z utworzeniem samodzielnej Uczelni, stała się BIBLIOTEKĄ GŁÓWNĄ AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ.

2002

 • Uzyskano część księgozbioru prof. dr hab. Henryka Batowskiego.

Marzec – Zarządzeniem Rektora uczelni zatwierdzono nowy Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej.

 • Wdrożono kolejny moduł systemu PROLIB – Gromadzenie i rozszerzono licencję modułu OPAC. Dzięki temu możliwe jest przeglądanie osobistego konta bibliotecznego i zamawianie książek przez Internet.

Czerwiec – Zwołano pierwsze posiedzenie Rady Bibliotecznej organu doradczego Rektora (przewodniczący – dr Czesław Ślusarczyk, członkowie: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, prof. dr hab. Maciej Hajduga, dr hab. prof. ATH Ewa Jurczyńska-McCluskey, dr hab. prof. ATH Anna Węgrzyniak, mgr Liliana Linek, mgr Bogumiła Grzelczak).

 • Na stanowisko p.o. dyrektora Biblioteki ATH Senat powołał mgr Bogumiłę Grzelczak.

Listopad – Zarządzeniem Rektora utworzono Czytelnię Wydziału Humanistyczno-Społecznego, oddział Biblioteki Głównej, którą prowadziła mgr Wanda Buczak. Siedziba znajdowała się przy ulicy Piastowskiej 44. Powierzchnia Czytelni WHS wynosiła 19 m2

Grudzień – Biblioteka ATH  zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Najlepsze witryny internetowe bibliotek polskich” w kategorii biblioteki naukowe. Konkurs organizowany był przez Komisję Wydawnictw Elektronicznych i Komisję Automatyzacji SBP. 

 • Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami bibliotek Bielska-Białej: Książnicy Beskidzkiej, Biblioteki Pedagogicznej i Biblioteki Kolegium Nauczycielskiego. Rozważano możliwość i celowość stworzenia wspólnego katalogu.

2003

Luty – zorganizowano wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Maj – wdrożono nową wersję systemu PROLIB, zmieniono szatę graficzną OPAC WWW i wprowadzono nową funkcję, tzw. wyszukiwanie proste. Zakupiono również moduł Skontrum.

 • Zakupiono pierwszą pełnotekstową bazę Springer.

Listopad - Czytelnia Wydziału Humanistyczno-Społecznego przy ul. Piastowskiej 44 została przeniesiona na drugie piętro, do pomieszczeń 220-221. Jej powierzchnia wzrosła o 19 m2, dzięki czemu zapewniono lepsze warunki przechowywania dla stale powiększającego się księgozbioru humanistycznego.

 • Zorganizowano wraz z firmą International Publishing Service wystawę zagranicznej literatury naukowej, połączoną ze sprzedażą książek.

Grudzień – praktyka Igora Karpowa z Azowskiego Instytutu Zarządzania w Berdiańsku.

2004

Styczeń – na mocy Uchwały Senatu Biblioteka otrzymała wydzielony budżet.

 • Zakupiono bazę EBSCO.

Luty – zorganizowano wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

 • Powierzchnia Biblioteki została objęta ogólnodostępną siecią bezprzewodową.
 • Wdrożono moduł Gromadzenia systemu PROLIB, który umożliwia rejestrację środków wydatkowanych na zakup zbiorów.

Maj – Odbył się kiermasz książek zorganizowany przez Bibliotekę i Księgarnię Ekonomiczno-Informatyczną.

Czerwiec – zaprojektowano logo Biblioteki, którego autorami są mgr Beata Paw oraz pracownik naukowy mgr inż. Grzegorz Biesok.

Październik – uruchomiono Oddział Informacji Naukowej w budynku B na I piętrze w pokoju 123, gdzie można było korzystać z baz danych i czasopism elektronicznych. Oferowane były również szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnych zasobów informacji.

 • Zorganizowano wystawę zagranicznej literatury naukowej z inicjatywy Biblioteki ATH i firmy International Publishing Service z Warszawy.

2005

Listopad – otwarto Bibliotekę Wydziału Nauk o Zdrowiu - oddział Biblioteki Głównej przy ul. Konopnickiej 6. Czytelnia zajmowała pomieszczenie nr 69 na III piętrze. Funkcję bibliotekarza pełniła mgr Joanna Gogol.

Listopad – zorganizowano kiermasz zagranicznej literatury naukowej, której organizatorami byli Biblioteka i firma International Publishing Service.

Grudzień – dokonano wyboru Rady Bibliotecznej na kadencję 2005-2008. Członkami zostali: przewodniczący dr Czesław Ślusarczyk, dr Marek Bernacki, mgr Agata Gałuszka, mgr Bogumiła Grzelczak, prof. Maciej Hajduga, mgr Liliana Linek, mgr inż. Andrzej Szemla.

 • Zakupiono i wdrożono najnowsze wersje oprogramowania PROLIB i EXPERTUS.

2006

Marzec – wprowadzono usługę mailowego przekazywania informacji o terminach zwrotu wypożyczonych książek użytkownikom Biblioteki.

 • Mgr Beata Paw wygłosiła w ramach II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego referat "Bibliotekarz w społeczeństwie informacyjnym (e-society)".

Listopad – zorganizowano wystawę zagranicznej literatury naukowej, której organizatorami byli Biblioteka oraz ABE Marketing Wydawnictwa Światowe - Publishers' Distribution Services.

 • Przystąpiono do tworzenia Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Grudzień –wprowadzono pierwszą publikację do ŚBC - ”Wokół legendy miejskiej” Dionizjusza Czubali.

2007

Kwiecień – wprowadzono możliwość zdalnej prolongaty i rezerwacji książek przez użytkowników Biblioteki.

Sierpień – Pani dyrektor mgr Bogumiła Grzelczak odeszła z zajmowanego stanowiska i zrezygnowała  również z etatu pracownika Biblioteki.

 • Zakupiono skaner do elektronicznej inwentaryzacji zbiorów. Zbiory Czytelni Ogólnej zostały okodowane.
 • Na uczelni wprowadzono Elektroniczną Legitymację Studencką, która automatycznie staje się kartą biblioteczną.
 • Władze ATH podjęły decyzję o przeniesieniu Biblioteki na parter budynku dydaktycznego „L".
 • Opracowano nowy regulamin Biblioteki.

Październik – nowym p.o. dyrektora Biblioteki została mgr Liliana Linek.

 • Przeprowadzono Bibliotekę Wydziału Humanistyczno-Społecznego z ulicy Piastowskiej do nowo otwartego budynku L przy ul. Willowej na I piętrze do pokoju 148 (8 tyś. książek i 2 tyś. woluminów czasopism). Do dyspozycji czytelni przekazano 3 pomieszczenia.

Listopad – Czytelnia WHS rozpoczęła działalność w nowej lokalizacji.

Grudzień – odbyła się wystawa literatury zagranicznej zorganizowana przez  Bibliotekę i firmę ABE Marketing z Gliwic.   

2008

Wrzesień - nastąpiła aktualizacja oprogramowania PROLIB, zakupiono moduł STUDENT umożliwiający przesyłanie danych osobowych nowoprzyjętych studentów z Dziekanatów do modułu Wypożyczalnia. Poszerzono również moduł OPRACOWANIA, co umożliwiło prawidłowe wpisywanie do katalogu norm.

 • Zwiększono powierzchnię Biblioteki Wydziałowej WNoMiŚr o 25,9 m2. Nowe pomieszczenie przeznaczono na czytelnię.

2010

 • Zakończono opracowanie komputerowe norm.
 • Wprowadzono do katalogu elektronicznego prace doktorskie, tym samym zamykając katalog kartkowy.
 • W elektronicznych zasobach Biblioteki udostępniono zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki, zawierające zagraniczne bazy danych, zakupione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Przeprowadzono pierwszą analizę cytowań publikacji pracowników ATH, poprzednie były zamawiane w Oddziale Informacji Naukowej BG UŚ w Katowicach.
 • Zakupiono dostęp do pełnych tekstów książek wydawanych przez wydawców zagranicznych, skupionych na platformie Knovel.

Lipiec - umożliwiono pracownikom ATH dostęp do zasobów elektronicznych z komputerów osobistych.

Sierpień - odbyła się inwentaryzacja zbiorów. Księgozbiór Wypożyczalni został po raz pierwszy zinwentaryzowany przy pomocy skanera z wykorzystaniem modułu Skontrum systemu PROLIB.

 • Trwały prace przygotowawcze przed planowaną przeprowadzką (kodowanie, znakowanie kodami kreskowymi, plany rozłożenia księgozbioru, harmonogram przeprowadzki).

2011

 • Wprowadzono nowy sposób zakupu zbiorów zwartych. Biblioteka została zmuszona do zakupu książek w drodze przetargu nieograniczonego.

Lipiec-wrzesień 7.07.11-25.09.2011 - trwała przeprowadzka zbiorów Biblioteki do nowej siedziby na parterze budynku L.

Wrzesień – Nowa siedziba Biblioteki została otwarta dla czytelników. Powierzchnia zwiększyła się do 1273 m2. Udostępniono dla czytelników 132 miejsca. Magazyny wyposażono w jezdne regały.

 • Przeprowadzono szkolenia uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej dotyczące wyszukiwania informacji w Internecie, połączone ze zwiedzaniem nowej siedziby Biblioteki.

Październik – odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki w nowej siedzibie - w dniu 25 października  o godzinie 13.00 prof. dr hab. Jarosław Janicki w imieniu J. M. Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. ATH dr hab. inż. Ryszarda Barcika, dokonał uroczystego otwarcia Biblioteki. 

2012

Luty – przeprowadzono szkolenia uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej dotyczące wyszukiwania informacji w Internecie, połączone ze zwiedzaniem nowej siedziby Biblioteki.

Maj – rozstrzygnięto konkurs na plakat promujący Bibliotekę. Komisja konkursowa w składzie: mgr Liliana Linek – przewodnicząca komisji p.o. dyrektora Biblioteki ATH, prof. ATH dr hab. Ernest Zawada - honorowy przewodniczący, Izabela Roman oraz mgr Paulina Serafin-Kraus, wybrała plakat pani Anny Cinal, studentki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. Komisja postanowiła wyróżnić prace pana Szymona Dworzeckiego i pani Katarzyny Podżorskiej.

Lipiec - zakończono aktualizację systemu PROLIB do wersji M21. Rekordy zostały przekształcone na format MARC21. W trakcie implementacji doszło do wielu błędów, które sukcesywnie poprawiano.

Listopad - ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach zakupiono literaturę zagraniczną oraz 12 komputerów, w tym jednego przystosowanego dla osób niedowidzących (klawiatura z alfabetem Braille’a oraz oprogramowanie IVONA Text-to-Speech, słuchawki, monitor 23-calowy umożliwiający łatwe powiększanie obrazu). Zakupiono również dwie drukarki oraz czytniki kodów kreskowych.

Grudzień – uchwałą Senatu uczelni zatwierdzono nowy Regulamin Organizacyjny Biblioteki i Czytelni Wydziałowych, Regulamin Udostępniania Zbiorów oraz Regulamin Rejestrowania Publikacji Naukowych.

2013

Kwiecień – przeniesiono Bibliotekę Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku z dotychczasowej siedziby przy Placu Fabrycznym 5 do siedziby głównej Biblioteki w budynku L.

Maj – w ramach XIV Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki zorganizowano wystawę „CZY GENIUSZ RODZI SIĘ Z SZALEŃSTWA ? GENIUSZ I (LUB) SZALEŃSTWO W NAUCE, LITERATURZE, FILOZOFII I SZTUCE”.

Czerwiec – odbyło się spotkanie autorskie z panią Renatą Piątkowską,  autorką wielu bajek i książek edukacyjnych dla dzieci. Tematem przewodnim spotkania było hasło: „INNY NIE ZNACZY GORSZY”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej oraz studenci kierunku pedagogika.

 • Zainstalowano w Czytelni Ogólnej komputer przystosowany dla osób z dysfunkcją wzroku.

Lipiec- zakończono przeprowadzkę Biblioteki Wydziału Nauk o Zdrowiu, znajdującej się przy ul. Konopnickiej 6. Całość zbiorów przeniesiono do siedziby głównej Biblioteki w kampusie na Błoniach.

Październik - wydłużono czas udostępniania zbiorów biblioteki do godziny 18.00.

2014

Styczeń - otwarto wystawę pt. „MIKRO-MAKRO. SKALE WSZECHŚWIATA”. Wykład wprowadzający wygłosił dr Tomasz Rożek. Uczestnikami wykładu byli studenci ATH oraz uczniowie bielskich liceów.

Luty – uchwałą Senatu uczelni zatwierdzono nowy Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

Kwiecień - odbył się wykład pt.: „DOLINA KRÓLÓW” dra Krzysztofa Tuni z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, odkrywcy zespołu grobowców neolitycznych w Słonowicach k. Kazimierzy Wielkiej. Uczestnikami wykładu poza pracownikami i studentami ATH byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Maj – zorganizowano wykład pani Małgorzaty Handzlik w auli Akademii Techniczno-Humanistycznej „INTEGRACJA EUROPEJSKA - 10 LAT ZA NAMI, A CO PRZED NAMI?”. Uczestnikami wykładu poza pracownikami i studentami ATH byli uczniowie Gimnazjum nr 7 w Bielsku-Białej.

Wrzesień – w holu Biblioteki zainstalowano szafki do przechowywania rzeczy studentów, korzystających z czytelń. 

Listopad – powtórnie aktywowano dostęp do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA.

Grudzień – przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru Wypożyczalni.

2015

Luty – reinstalacja programu EXPERTUS wynikająca z nałożenia na Bibliotekę obowiązku przesyłania danych o publikacjach naukowych pracowników wyższych uczelni do modułu Polska Bibliografia Naukowa na platformie POLON.

Marzec – odbył się wykład dra Tomasza Rożka „TA OPOWIEŚĆ DOTYCZY WSZECHŚWIATA”. Uczestnikami wykładu byli, poza studentami ATH, uczniowie bielskich liceów.

 • Zakupiono dwie nowe szklane gabloty wystawiennicze do holu Biblioteki.

Lipiec – zainstalowano nową wersję programu PROLIB. Największe zmiany dotyczyły modułu Wypożyczalni i Gromadzenia.

 • Przeprowadzono skontrum księgozbioru Czytelni Ogólnej i Czytelni Czasopism.
 • Biblioteka rozpoczęła import danych o publikacjach pracowników do Modułu Sprawozdawczego na platformie POLON.

Wrzesień – pojawił się pierwszy post na bibliotecznym Facebooku.

Październik – zakupiono bazę IBUK LIBRA. 

Grudzień – zakupiono dwie nowe sofy dla czytelników  w holu Biblioteki.

2016

Maj/czerwiec – zorganizowano wystawę najnowszej zagranicznej literatury naukowej, której organizatorami byli Biblioteka, Księgarnia Naukowa Joljur i Kraina Książek.

Czerwiec – wykupiono dostęp do książek na platformie NASBI - Naukowej Akademickiej Sieciowej Bibliotece Internetowej Wydawnictwa HELION. Zakup został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Uruchomiono możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego.
 • Czytelnicy mieli możliwość, dzięki umiejętnościom plastycznym mgr Anety Patro, zrobienia sobie zdjęcia w strojach z epoki elżbietańskiej.
 • Wycieczka uczniów ze Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki.

Listopad - wystawa najnowszej obcojęzycznej literatury naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę, Księgarnię Naukową Joljur oraz Krainę Książek.

 • Rozstrzygnięto konkurs „SZEKSPIRIADA” zorganizowany przez Bibliotekę, Katedrę Anglistyki oraz Katedrę Literatury i Kultury Polskiej z okazji obchodów czterechsetnej rocznicy śmierci pisarza.
 • W holu Biblioteki prezentowano prace plastyczne nadesłane przez uczniów na konkurs.

2017

Maj – zorganizowano wystawę „SECESJA! – ZDZIWIENI? ZASKOCZENI?” w ramach XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

 • Dokonano aktualizacji oprogramowania EXPERTUS i PROLIB.

Sierpień – w Czytelni Ogólnej stanął fortepian.

Październik – urządzono wystawę „PROJEKT LEKTURA”, prezentujący prace studentek Pedagogiki ATH.

 • W auli budynku L odbył się finał konkursu "100 LAT AWANGARDO!", organizowanego przez Bibliotekę i Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH. W konkursie wzięli udział uczniowie Bielskiej Szkoły Przemysłowej i Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Konkurs podzielony był na dwie kategorie: Małe formy teatralne i Awangardowe inspiracje. W ramach pierwszej kategorii na scenie Auditorium Maximum prezentowano występy teatralne i taniec nowoczesny. W ramach Awangardowych inspiracji uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje projekty modowe, prace literackie oraz prace plastyczne, które zostały wyeksponowane w holu Biblioteki.

Listopad –  przeprowadzono akcję promocji poezji z okazji oficjalnego otwarcia Skweru Poetów.

 • Goszczono uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle, którzy zapoznali się z zasadami funkcjonowania Biblioteki oraz z jej zbiorami.

Grudzień  - odbył się wykład dra Tomasza Rożka pt. ”KOSMICZNE TECHNOLOGIE WOKÓŁ NAS”.

 • Zorganizowano wystawę fotografii „WITKACY//INSPIRACJE” - prace były pokłosiem warsztatów fotograficzno-teatralnych, które odbyły się w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich.

2018

Styczeń – w holu Biblioteki prezentowano biogramy i twórczość poetów (Juliana Przybosia, Stanisława Goli, Mieczysława Stanclika i Kazimiery Alberti), wśród których, za pośrednictwem internetowego głosowania, wybierano osobowość, której wizerunek stworzony w technice 3D, znajdzie się na ławce przed uczelnią.

Luty – otwarcie wystawy "KODEKS BOTURINI - KSIĘGA O POCHODZENIU AZTEKÓW". Wykład Pani dr hab. Katarzyny Mikulskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawę współorganizowali pracownicy Katedry Iberystyki WHS i Uniwersytetu Warszawskiego.

Maj – rozpoczęto akcję "Bookcrossing pod chmurką".

 • Przygotowano wystawę w ramach XIX Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki: „PRAWDA- PIĘKNO- DOBRO. POLSKIE DZIEDZICTWO NARODOWE. KULTURA- JĘZYK- HISTORIA”.
 • Odbyła się premiera prezentacji multimedialnej autorstwa pani prof. Jolanty Szarlej o ogródku Biblioteki.

Czerwiec – w związku z odsłonięciem pomnika Kazimiery Alberti przeprowadzono akcję Biblioteki propagującą wiersze poetki.

Lipiec – dokonano aktualizacji systemu PROLIB wraz z wdrożeniem nowej wyszukiwarki INTEGRO. Nastąpiło również dostosowanie systemu do bieżących przepisów RODO oraz integracja zasobów cyfrowych IBUK LIBRA, NASBI i Wolne Lektury z przeglądarką katalogu.

 • Podjęto współpracę z Zespołem Radców Prawnych ATH celem odzyskania części zaległych zadłużeń i niezwróconych w terminie książek z Wypożyczalni.

Lipiec – wrzesień – zorganizowano praktykę studenta studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

Październik – w ramach programu Erasmus+ Bibliotekę odwiedziły: pani dyrektor Biblioteki Paisii Hilendarski University of Plovdiv  Miłka Jankowa oraz Sławena Szumarowa, zajmująca się prenumeratą czasopism i baz. Wizyta zakończyła się przedstawieniem prezentacji Biblioteki gości.

Grudzień – zorganizowano wystawę razem ze Śląskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatytułowaną "NIEPODLEGŁA BEZ BARIER OD MORZA DO TATR". Otwarcia wystawy dokonał Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Czesław Ślusarczyk, a uświetnił występ chóru ATH.

2019

Luty – pozyskanie „białego kruka” do zbiorów biblioteki ATH: oryginalnego wydania tomiku poezji Kazimiery Alberti z 1930 r., pt. „Pochwała życia i śmierci”. To dar dr. Jacka Proszyka jako podziękowanie dla Uczelni za propagowanie twórczości oraz działalności kulturalno-społecznej poetki.

Maj – przygotowano wystawę w ramach XX Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki „Sztuka na/w/pod/znad ulic(y) – Street – art. – artystyczna (?) zmiana wizerunku miasta”.

Październik – grudzień – odbyły się szkolenia pracowników ATH w zakresie zakładania i obsługi kont ORCID, PBN, Researcher ID, Scopus oraz wzajemnej ich komunikacji.

2020

Luty – uchwałą Senatu uczelni  zatwierdzono nowy Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

Marzec – w związku z Zarządzeniem Rektora o przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 Biblioteka została od 12 marca zamknięta. Od 17 marca pracownicy rozpoczęli  zdalną pracę. Terminy zwrotu książek zostały przedłużone. Czytelnikom zaoferowano dostęp do zasobów on-line i wszelką pomoc zdalną.

Czerwiec – w ograniczonych godzinach została wznowiona praca Wypożyczalni. W pomieszczeniu zainstalowano przesłony z pleksi i udostępniono płyn do odkażania rąk. Oddawane książki poddawane są kwarantannie. 

Październik – coroczne bezpośrednie szkolenia studentów pierwszego roku zostały zastąpione szkoleniem on-line.

- wystawa w holu „50 lat Biblioteki”.

Listopad – w dniach 11 - 29 Biblioteka rozporządzeniem Rektora została ponownie zamknięta.

- ostatniego dnia miesiąca Wypożyczalnia została otwarta dla czytelników. Rano czekało do realizacji 86 zamówionych pozycji.

Grudzień – obchody 50-lecia założenia Biblioteki. Główne uroczystości zostały przeniesione na rok następny. Zmodyfikowane zostało biblioteczne logo, na stronie umieszczono informacje o „jubilatce”. Czytelnicy otrzymują słodkie upominki w postaci krówek w okolicznościowym opakowaniu. 

 

Darmowa prenumerata elektronicznej wersji Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Dostęp jest możliwy tylko w Czytelni Czasopism.

14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki

Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości.

Czytaj dalej >