Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
biblioteka@ath.bielsko.pl
(Sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284

tel. +48 (33) 8279212
czytelnia@ath.bielsko.pl
(Czytelnia Ogólna)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/2
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/15

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Zdjęcie Czytelni przy ulicy Findera pochodzi z połowy lat 70-tych
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Czytelnia Filii PŁ/ATH przy ulicy Willowej w budynku B z lat 90-tych
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne i gazety
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy

Repozytorium CeON

http://repozytorium.ceon.pl/

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki ma już w swoich zasobach ponad 18 000 publikacji. Znajdują się wśród nich artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty i rozprawy doktorskie. Repozytorium CeON daje wszystkim polskim naukowcom możliwość udostępniania prac w sposób otwarty. Publikacje w otwartym dostępie są łatwiejsze do znalezienia, lepiej widoczne oraz częściej cytowane.


Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA (CBN)
 
https://dl.dropboxusercontent.com/sh/vhr5awqfosucmj3/oiWoH2y3uN/polona_baner_05a.png?token_hash=AAHDHef63Gwsey6x3e7mIiBT2HXpKTmf2P5lAfSKHZGzzw
http://www.polona.pl/
 

Projekt Biblioteki Narodowej, którego celem jest umożliwienie czytelnikom kontaktu z książkami, czasopismami i innymi typami dokumentów, które składają się na obraz polskiej kultury, a które ze względu na ich wartość, nie są udostępniane publicznie. CBN Polona składa się z kolekcji tematycznych prezentujących między innymi utwory największych polskich twórców: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Kochanowskiego, pierwodruki literatury polskiej, wydawnictwa konspiracyjne okresu II wojny światowej i wiele wiele innych.

Europeana
http://www.europeana.eu/portal

Wspólny punkt dostępu do zbioru bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie we własnym języku cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej. Wielojęzyczny interfejs Europeany umożliwia obecnie dostęp do wyjątkowej kolekcji ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych Europy.

Biblioteka Narodowa

Katalog Główny Biblioteki Narodowej

Katalog Biblioteki Narodowej pozwala na przeszukiwanie opisów wszystkich materiałów bibliotecznych, w skład których wchodzą: książki i czasopisma wydawane od XIX wieku do dziś, druki ulotne, starodruki, rękopisy, zbiory muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne, publikacje elektroniczne, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, bibliologiczne i mikrofilmy, a także opisy artykułów z wybranych czasopism polskich oraz prac zbiorowych.

Bazy Biblioteki Narodowej w systemie MAK

Baza bibliograficzna BN zawierajaca przydatne bazy. Rejestrująca przede wszystkim:
1. wydawnictwa zwarte wydane w Polsce począwszy od 1973 roku,
2. artykuły z czasopism, tygodników i gazet od 1996 roku.

 
Katalog Federacji Bibliotek Cyfrowych
http://fbc.pionier.net.pl/owoc
 
Serwis utrzymywany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, umożliwiający wyszukiwanie publikacji w wersjach elektronicznych, posadowionych w polskich bibliotekach elektronicznych.
 
Biblioteka Nauki
Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych. BN prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencje, Targi, Wystawy
http://www.nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/wyszukiwanieKonferencje.fs?lang=pl

Baza informująca o krajowych i międzynarodowych imprezach organizowanych przez krajowe placówki naukowe, badawczo-rozwojowe oraz inne polskie jednostki związane z nauką, takie jak komitety naukowe PAN, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe. Baza zawiera informacje zarówno o konferencjach zakończonych, jak i planowanych. Powstała w 2001 roku. Obecnie prezentowany portal zawiera informacje jedynie o tych imprezach, które zostały zgłoszone do bazy po 1 listopada 2006 roku.
 
Ludzie Nauki
http://www.nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/wyszukiwanieLudzieNauki.fs?lang=pl

Zawiera informacje o osobach związanych z nauką w Polsce, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, w tym również o osobach występujących w podbazie „uczeni polscy za granicą” (Polacy pracujący i mieszkający poza Polską) oraz obcokrajowcach – członkach PAN i PAU, a także zagranicznych naukowcach recenzujących polskie prace naukowe. Umożliwia umieszczenie informacji o uzyskaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego.
 
Master Journal List
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
Baza zawierająca czasopisma najwyższej jakości z platformy Web of Science. Zawiera również kolekcje specjalistyczne: Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Zoological Record i Current Contents Connect.

SYNABA
http://www.nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/wyszukiwaniePraceBadawcze.fs?lang=pl

Baza opracowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji prezentuje sprawozdania z prac naukowo-badawczych, rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych. Baza rejestruje prace począwszy od 1999 roku. Na stronie dostępny jest program do wypełniania kart „SYNABA”.

Wirtualna Biblioteka Nauki
http://wbn.icm.edu.pl

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM. Akademia Techniczno-Humanistyczna jest uczestnikiem programu.

Elektronische Zeischriftenbibliothek
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ezb.phtml

Bibliograficzno-abstraktowa baza, częściowo zawierająca pełne teksty artykułów, tworzona przez Bibliotekę Uniwersytecką w Ratyzbonie.

 

Darmowa prenumerata elektronicznej wersji Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Dostęp jest możliwy tylko w Czytelni Czasopism.

14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki

Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości.

Czytaj dalej >