Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
biblioteka@ath.bielsko.pl
(Sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284

tel. +48 (33) 8279212
czytelnia@ath.bielsko.pl
(Czytelnia Ogólna)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/2
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/15

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Zdjęcie Czytelni przy ulicy Findera pochodzi z połowy lat 70-tych
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Czytelnia Filii PŁ/ATH przy ulicy Willowej w budynku B z lat 90-tych
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne i gazety
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy
Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej została powołana do życia dnia 1 czerwca 1969 roku zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego - z dwoma oddziałami : Mechanicznym i Włókienniczym. Biblioteka Filii powstała w grudniu 1970 r. i przejęła księgozbiór wielkości 1326 woluminów podręczników i skryptów z byłego Punktu Konsultacyjnego Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Organizatorem i kierownikiem Biblioteki w latach 1970-1993 była mgr Halina Góral.
Powierzchnia Biblioteki wynosiła wówczas 10 m2 na 600 m2 Filii.
Głównym zadaniem postawionym Bibliotece na rok 1971 i lata następne było stworzenie uczelni warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej poprzez odpowiedni dobór, fachowe opracowanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych, a także określone prace informacyjno-dokumentacyjne. Realizacja tego zadania przebiegała etapami i pozostawała w ścisłym związku z rosnącymi potrzebami Filii oraz możliwościami kadrowymi i lokalowymi Biblioteki. Początkowo Biblioteka składała się z jednego pomieszczenia, w którym mieściła się czytelnia i wypożyczalnia. Własne pomieszczenie wypożyczalnia otrzymała dopiero w 1978r. Z końcem 1980 roku powstała w Instytucie Włókienniczym Biblioteka, którą uruchomiono na potrzeby pracowników w/w Instytutu. Biblioteka instytutowa została przekształcona w Bibliotekę Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska, a następnie Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku.
Stopniowo polepszały się warunki lokalowe Biblioteki. W końcu czerwca 1990 roku dysponowaliśmy 10 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 305 m2. W lipcu 1990 roku Filia PŁ w Bielsku-Białej przeniosła się do nowej siedziby, do pozyskanych budynków dawnych koszar przy ulicy Willowej. Bibliotece przydzielono 16 pomieszczeń o łącznej powierzchni 478 m2. Dodatkowa powierzchnia pozwoliła na poprawę warunków pracy Wypożyczalni i Czytelni Ogólnej, a także uruchomienie Czytelni Czasopism, Informatorium oraz Pracowni Automatyzacji Procesów Bibliotecznych. Stworzono również odpowiednią rezerwę magazynową. W 1999 roku Pracownia Kserograficzna uzyskała własne pomieszczenie i powierzchnia Biblioteki zwiększyła się do 495 m2 . W Instytucie Włókienniczym Biblioteka zachowała 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 60m2.
W nowej siedzibie rozpoczęto komputeryzację Biblioteki. Tworzono katalog komputerowy zbiorów wpływających w drodze zakupu, wymiany i darów oraz sukcesywnie tworzono rekordy zasobu archiwalnego. W 1992 roku uruchomiono komputerową rejestrację wypożyczeń w Wypożyczalni. Od roku 1999 katalog Biblioteki dostępny jest w Internecie. W 2004 roku wdrożono moduł Gromadzenie, umożliwiający rejestrację środków wydatkowanych na zakup zbiorów.
Od 1999 roku Biblioteka tworzy „Bibliografię dorobku piśmienniczego pracowników" w wersji elektronicznej w programie EXPERTUS. Dzięki staraniu pani dyrektor Bogumiły Grzelczak (1.01.1994-31.08.2007) została wykonana konwersja „Bibliografii..." za lata 1969-1998 z edytora tekstów do wersji dostępnej on-line.
Od 1 października 2001r. Biblioteka Filii, w związku z utworzeniem samodzielnej Uczelni, stała się Biblioteką Główną Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej. Zarządzeniem nr 10/2002 Rektora ATH z dnia 1 marca 2002 roku wprowadzono Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej. Od 2002 roku działa również Rada Biblioteczna-organ doradczy Rektora.
W listopadzie 2002 roku na mocy zarządzenia nr 42/2002 utworzono Czytelnię Wydziału Humanistyczno-Społecznego-oddział Biblioteki Głównej.
Zarządzeniem nr 156/2005/2006 Rektora ATH z dnia 2 listopada 2005 roku została utworzona Czytelnia Wydziału Nauk o Zdrowiu.
We wrześniu 2007 roku wprowadzono w ATH elektroniczne legitymacje studenckie, które automatycznie stały się kartami bibliotecznymi. PROLIB został połączony z systemem dziekanatowym, co umożliwia przesyłanie danych osobowych nowoprzyjętych studentów do modułu Wypożyczalni.
W 2007 roku ówczesne Władze ATH podjęły decyzję o wykończeniu parteru w nowo budowanym budynku dydaktycznym „L" dla potrzeb Biblioteki. Realizacja planu była możliwa dopiero w 2011 roku. W okresie od 6 lipca do 23 września trwała przeprowadzka Biblioteki do nowej siedziby. Biblioteka została otwarta 26 września 2011 roku. Uroczystego otwarcia dokonał w dniu 25 października 2011 roku profesor ATH dr hab. Jarosław Janicki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w obecności zaproszonych gości.
W nowej siedzibie czytelnicy mają do dyspozycji przestronną Czytelnię Ogólną, Czytelnię Czasopism, Wypożyczalnię. Biblioteka została wyposażona w profesjonalne regały wolnostojące w Czytelniach i jezdne w magazynach. Znacznie większa liczba regałów w Czytelniach umożliwiła bardziej przejrzyste ułożenie księgozbioru oraz udostępnienie znacznie większych zasobów w wolnym dostępie. Na terenie całej Biblioteki możliwe jest korzystanie z Internetu poprzez Wi-Fi.
Zbiory Czytelni Wydziału Humanistyczno-Społecznego zostały włączone do zasobu Czytelni Ogólnej.
Po blisko 33 latach funkcjonowania, w dniu 14 czerwca 2013 roku, Biblioteka Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku zakończyła działalność w siedzibie przy Placu Fabrycznym 5. Likwidacja Biblioteki związana była z przeprowadzką Wydziału do nowej siedziby w kampusie na Błoniach. Zbiory zostały w całości przeprowadzone do siedziby głównej Biblioteki w budynku L. Większość zbiorów książkowych oraz normy dostępne są w Czytelni Ogólnej, a czasopisma - w Czytelni Czasopism.
Od dnia 1 lipca 2013 roku Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu zakończyła swoją działalność w siedzibie przy ul. Konopnickiej 6. Tak jak w przypadku Biblioteki WNoMiŚ, likwidacja Biblioteki związana była z przeprowadzką Wydziału do nowej siedziby w kampusie na Błoniach. Całość zbiorów przeniesiono do siedziby głównej Biblioteki. Dotychczasowe zasoby Biblioteki WNoZ scalono ze zbiorami Biblioteki ATH.

 

Darmowa prenumerata elektronicznej wersji Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Dostęp jest możliwy tylko w Czytelni Czasopism.

14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki

Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości.

Czytaj dalej >