Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
biblioteka@ath.bielsko.pl
(Sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284

tel. +48 (33) 8279212
czytelnia@ath.bielsko.pl
(Czytelnia Ogólna)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/2
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/15

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Zdjęcie Czytelni przy ulicy Findera pochodzi z połowy lat 70-tych
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Czytelnia Filii PŁ/ATH przy ulicy Willowej w budynku B z lat 90-tych
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne i gazety
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy

Spis treści

Tytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

A Akcent pełne teksty od 1997, spisy treści od 2000 roku
Acta Energetica pełne teksty od 2011 roku
Acta Societatis Botanicorum Poloniae pełne teksty od 1999 roku
Advances in Manufacturing Science & Technology pełne teksty od 2006 do 2018 roku
Akademia pełne teksty od 2015 roku
Americanist spisy treści od 1983 r., pełne teksty od 2004 r.
Ameryka Łacińska pełne teksty od 2014 roku
Anestezjologia i Ratownictwo pełne teksty od 2008 roku
Annales Mathematicae Silesianae pełne teksty od 1985 roku
Annales Polonici Mathematici spisy treści od 1954 r., od 2012 r. pełne teksty dostępne z domeny ATH
Architecture Civil Engineering Environment pełne teksty od 2008 roku
Archive of Mechanical Engineering pełne teksty od 2007 roku
Archives of Automotive Engineering pełne teksty od 2010 roku
Archives of Control Sciences streszczenia od 1995 roku
Archives of Electrical Engineering pełne teksty od 2010 roku
Archives of Environmental Protection=Archiwum Ochrony Środowiska pełne teksty od 2011 roku
Archives of Metallurgy and Materials pełne teksty od 2004 roku
Atest streszczenia od 2004 r.
Aura spisy treści od 2004 roku
Autobusy pełne teksty artykułów od 2018 roku
Auto Moto Serwis spisy treści od 1999
Auto Transport streszczenia bieżących artykułów
AutoExpert spisy treści od 2007 roku
 Tytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Baltic Transport Journal pełne teksty od 2007 roku
Bank i Kredyt pełne teksty od 2009 roku
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza pełne teksty od 2006 roku
Bibliotekarz pełne teksty od 1991 do 2011 roku
Bezpieczeństwo Pracy pełne teksty od 2000 roku
Bibliotheca Nostra pełne teksty od 2005 roku
Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne
Biotechnologia pełne teksty bieżących numerów
Biuletyn Komunikacji Miejskiej spisy treści od 2016 roku
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pełne teksty od 2006 roku
Biuletyn Urzędu Patentowego pełne teksty od 1973 roku
BRD Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego spisy treści od 1992 roku
Bulletin of Pol. Acad. Sci. Mathematics od 2012 roku pełne teksty dostępne z domeny ATH 
Business English spisy treści od 2007 rokuTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Charaktery spisy treści od 2001 roku i pełne teksty wybranych artykułów
Chemia Przemysłowa spisy treści od 2005 roku
Chowanna pełne teksty w ŚBC od 2006 roku
Chrońmy Przyrodę Ojczystą spisy treści od 1992 roku
Chłodnictwo streszczenia od 2004 roku
Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja streszczenia od 2004 roku
Coaching spisy treści ostatnich numerów
Colloquium Mathematicum spisy treści od 1953 r., od 2012 r. pełne teksty dostępne z domeny ATH
Controlling i Zarządzanie spisy treści od 2015 roku
Combustion Engines pełne teksty od 2004 roku
Composites pełne teksty od 2001 roku
Computerworld spisy treści i streszczenia art. od 1990 roku
Control Engineering Polska pełne teksty od 2004 roku
Controlling i Rachunkowość Zarządcza
pełne teksty od 2004 r. (hasło w czytelni czasopism)
Czas Kultury pełne teksty w bazie CEEOL od 2003 roku
 Tytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Decyzje pełne teksty od 2004 roku
Dozór Techniczny streszczenia od 2004 roku
Drogi Gminne i Powiatowe spisy treści od 2012 roku 
Drogownictwo spisy treści od 2000 roku, pełne teksty od 2010 roku
Dziennik Ustaw pełne teksty od 1918 roku
Dzienniki Urzędowe UE pełne tekstyTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Echa Leśne pełne teksty od 2012 roku
Edukacja pełne teksty od 2012 roku  
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce pełne teksty od 2011 roku
Edukacja Filozoficzna pełne teksty bieżących numerów
Edukacja Ustawiczna Dorosłych pełne teksty od 1993 do 2014 roku
Ekonomia i Środowisko pełne teksty od 2011 roku
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa spisy treści od 1993 roku
Ekonomista spisy treści od 1998 roku
Elastomery spisy treści od 1997 roku
Elektronika Praktyczna spisy treści od 2003 roku
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania streszczenia od 2006 roku
Elektronika dla Wszystkich spisy treści od 2009 roku
Emergency Medical Service pełne teksty od 2014 roku
Energetyka spisy treści od 2000 roku
Energia i Recykling 
Engineering of Biomaterials pełne teksty od 1997 roku
Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie pełne teksty od 2007 roku 
English Matters spisy treści od 2006 roku 
Environment Protection Engineering pełne teksty od 2005 roku
¿Español? Si, Gracias spisy treści od 2009 roku
Etnolingwistyka pełne teksty od 1988 roku
Ethos streszczenia od 2006 roku
 Tytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

FCA - Fiat Wokół Nas pełne teksty od 2002 roku
Fibres and Textiles in Eastern Europe pełne teksty od 1993 roku
Filozofia Nauki pełne teksty od 2006 roku
Fizyka w Szkole z Astronomią spis treści najnowszego numeru
Forbes spisy treści
Forum Akademickie pełne teksty od 1998 roku
Forum Eksploatatora spisy treści od 2008 roku
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica pełne teksty od 2000 roku
 Tytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Gaz, Woda i Technika Sanitarna streszczenia od 2004 roku
Gazeta Bankowa spis treści od 2014 roku
Gazeta Lekarska pełne teksty od 1997 roku
Gazeta Samorządu i Administracji pełne teksty od 2001 roku (hasło w czyt. czas.)
Gerontologia Polska pełne teksty od 2013 roku
Glottodidactica spisy treści od 2007
Gospodarka Materiałowa i Logistyka spisy treści i streszczenia artykułów od 2005 roku
Gospodarka Narodowa spisy treści i pełne teksty od 2000 roku
Gospodarka Wodna streszczenia od 2004 roku
Gość Niedzielny pełne teksty wybranych artykułów za lata 2005 roku
Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa pełne teksty w bazie CEEOL od 2010 roku
GronieTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Horyzonty Wychowania pełne teksty od 2007 roku
Hygeia Public Health pełne teksty od 2010 rokuTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Instal spisy treści od 1989 r., streszczenia od 2005 roku
Instalacje spisy treści od 2000 roku
Inteligentny Budynek pełne teksty od 2012 roku
Inżynier Budownictwa spisy treści od 2019 roku
Inżynieria i Budownictwo spisy treści i streszczenia od 2009 roku
Inżynieria Maszyn pełne teksty od 2011 roku
Inżynieria Materiałowa streszczenia od 2004 roku
Inżynieria Powierzchni streszczenia od 2009 roku
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu pełne teksty od 2004 roku
IT Professional spisy treści od 2011 roku
Itinerarios pełne teksty od 2011 roku
Izolacje spisy treści od 2007 rokuTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.
 
Język Polski pełne teksty w bazie CEEOL od 2007 roku
Języki Obce w Szkole pełne teksty
Journal of Human Dignity and Wellbeing pełne teksty
Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue  pełne teksty od 2011 roku
Journal of Theoretical and Applied Mechanics pełne teksty od 2014 roku
 Tytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Konstrukcje Stalowe pełne teksty od 2014 roku
Konteksty Pedagogiczne pełne teksty od 2013 roku
Książki: magazyn do czytania spisy treści od 2011 roku
Kronika Beskidzka streszczenia bieżących numerów
Kultura i Społeczeństwo pełne teksty w bazie CEEOL od 2016 roku
Kwartalnik Filmowy pełne teksty w bazie CEEOL od 2004
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie pełne teksty od 2008 roku
Kwartalnik Pedagogiczny
pełne teksty w bazie CEEOL od 1997 roku
Kwartalnik Policyjny pełne teksty od 2007 roku
Kwartalnik Urzędu Patentowego pełne teksty od 2010 roku 
 Tytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Laboratorium spisy treści od 2004 roku
Linguistica Silesiana pełne teksty od 2011 roku
LingVaria pełne teksty w bazie CEEOL od 2010 roku
Literatura Ludowa pełne teksty od 2016 roku
Literatura na Świecie spisy treści od 1994 roku
Logistyka spisy treści od 1997 roku
Logistyka a Jakość spisy treści od 2012 roku
Logos i Ethos pełne teksty od 2011 roku
Lotnictwo spisy treści od 1998 rokuTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Magazyn Autostrady wybrane teksty od 2003 roku
Magazyn Pielęgniarki i Położnej spisy treści od 2014 roku
Management and Production Engineering Review pełne teksty od 2012 roku
Marketing i Rynek streszczenia artykułów od 2004 roku
Marketing w Praktyce spisy treści od 2018 roku
Materiały Budowlane spisy treści od 2004 roku
Mazowsze streszczenia od 2008 roku
Measurement Automation Monitoring  pełne teksty od 1990 roku 
Mechanics and Mechanical Engineering pełne teksty od 1999 roku
Mechanik spisy treści od 2001 roku
Mechanika. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej spisy treści od 1998 roku
Media i Społeczeństwo pełne teksty od 2011 roku
Medical Studies pełne teksty od 2013 roku
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu pełne teksty od 2010 roku
Medycyna Pracy pełne teksty od 2013 roku
Medycyna Praktyczna spisy treści od 1991 r.; pełne teksty w bazie eMPendium dostępnej w Czyt. Czasopism
Medycyna Praktyczna. Chirurgia spisy treści od 1997 r.; pełne teksty w bazie eMPendium dostępnej w Czyt. Czasopism
Medycyna Praktyczna. Ginekologia i Położnictwo spisy treści od 1999 r.; pełne teksty w bazie eMPendium dostępnej w Czyt. Czasopism
Medycyna Praktyczna. Neurologia spisy treści od 2010 r.; pełne teksty w bazie eMPendium w Czyt. Czasopism  
Medycyna Praktyczna. Onkologia spisy treści od 2006 r.; pełne teksty w bazie eMPendium w Czyt. Czasopism
Medycyna Praktyczna. Pediatria spisy treści od 1999 r.; pełne teksty w bazie eMPendium dostępnej w Czyt. Czasopism
Medycyna Praktyczna. Psychiatria spisy treści od 2007 r.; pełne teksty w bazie eMPendium w Czyt. Czasopism 
Medycyna Praktyczna. Szczepienia spisy treści od 2012 r.; pełne teksty w bazie eMPendium dostępnej w Czyt. Czasopism
Menedżer Produkcji spisy treści od 2011 roku
Metrology and Measurement Systems spisy treści od 2001, pełne teksty od 2005 roku
Między Oryginałem a Przekładem pełne teksty w bazie CEEOL od 2009 roku 
Monitor Polski pełne teksty od 1946 roku
Morze, Statki i Okręty spisy treści od 1997 roku
Mosty spisy treści i pełne teksty wybranych artykułów od 2012 roku
Mówią Wieki spisy treści od 2008 roku
Murator spisy treści od 2015 rokuTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Na Ratunek spisy treści i streszczenia od 2007 roku
Na Temat spisy treści od 1999 roku
Napędy i Sterowanie spisy treści od 1999 roku
Nowy Napis spisy treści od 2019 roku
National Geographic. Polska wyszukiwarka artykułów
Nauczanie Początkowe spisy treści od 1999 roku
Nauka, Przyroda, Technologie pełne teksty od 2007 roku
Nauka. PAN pełne teksty od 2011 roku
Niepełnosprawność i Rehabilitacja streszczenia od 2018 roku
Nowe Książki spisy treści od 2018 roku
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne pełne teksty od 2005 roku
Nowoczesne Hale spisy treści od 2012 roku
Nowoczesny Magazyn spisy treści bieżących numerówTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Ochrona przed Korozją streszczenia od 2004 roku
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych pełne teksty od 2013 roku
Odpady i Środowisko
Odra
spisy treści od 2000 roku
Opakowanie streszczenia od 2004 roku
Operations Research and Decisions = Badania Operacyjne i Decyzje pełne teksty od 2004 roku
Organizacja i Kierowanie pełne teksty od 2008 roku
Outsourcing & More pełne teksty od 2011 rokuTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Pamięć i Sprawiedliwość spisy treści od 2002 roku, pełne teksty od 2012 roku
Pamiętnik Literacki pełne teksty dostępne w bazie CEEOL od 2005 roku
PAR. Pomiary, Automatyka, Robotyka spisy treści od 1998 roku
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody spisy treści od 2007 roku
Pedagogika Społeczna spisy treści od 2011 roku
Pediatria Polska pełne teksty od 2017 roku
Personel i Zarządzanie pełne teksty od 2003 roku (hasło dostępu w czytelni czasopism)
Perspektywy: miesięcznik edukacyjny spisy treści ostatnich numerów
Pielęgniarki.info.pl pełne teksty od 2015 roku
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne pełne teksty wybranych artykułów od 2007 roku
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne pełne teksty od 2011 roku
Pielęgniarstwo Polskie pełne teksty od 2008 roku
Pielęgniarstwo XXI wieku spisy treści bieżących roczników
Polimery pełne teksty od 2016 roku
Polimery w Medycynie pełne teksty od 2004 roku  
Polish Journal of Ecology pełne teksty od 2003, streszczenia od 2015 roku
Polish Journal of Environmental Studies pełne teksty od 1998 roku
Polish Journal of Materials and Environmental Engineering pełne teksty
Polish Journal of Microbiology pełne teksty od 2004 roku
Polish Journal of Public Health (tyt. poprzedni: Zdrowie Publiczne) pełne teksty od 2010 roku
Polityka spisy treści od 1998 roku
Polityka Społeczna spisy treści od 1999 roku
Polonistyka pełne teksty od 2014 roku
Polska Gazeta Transportowa streszczenia wybranych artykułów
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu pełne teksty od 2013 roku
Położna streszczenia od 2009 roku
Pompy Pompownie spisy treści od 2012 roku
Poradnik Językowy pełne teksty w bazie CEEOL od 2004 roku
Postępy Biochemii spisy treści od 2001, pełne teksty od 2005 roku
Postępy Mikrobiologii pełne teksty od 2003 roku
Postępy Nauk Medycznych pełne teksty od 2000 roku
Praca i Zabezpieczenie Społeczne streszczenia od 2004 roku
Praca Socjalna spisy treści od 2018 roku
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport pełne teksty od 2004 roku
Prakseologia pełne teksty 2004 roku
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej spisy treści od 2000 roku i pełne teksty od roku 2009
Press wyszukiwarka artykułów od 1998 roku 
Problemy Jakości streszczenia od 2004 roku
Problemy Opiekuńczo Wychowawcze spisy treści od 2009 roku
Problemy Pielęgniarstwa pełne teksty od 2007 roku
Programista spisy treści od 2012 roku
Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie strzeszczenia artykułów od 2007 roku
Przegląd Biblioteczny spisy treści od 2017 roku
Przegląd Budowlany spisy treści od 1992 roku
Przegląd Elektrotechniczny streszczenia od 2004 roku
Przegląd Filozoficzno-Literacki streszczenia artykułów od 2002 roku
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria spisy treści od 1992 roku
Przegląd Geofizyczny pełne teksty od 2002 roku
Przegląd Komunalny spisy treści od 2001 roku
Przegląd Komunikacyjny pełne teksty od 2010 roku
Przegląd Mechaniczny spisy treści od 2001 roku
Przegląd Odlewnictwa spisy treści od 2005 roku
Przegląd Organizacji spisy treści od 2000 roku
Przegląd Polityczny spisy treści od 1991 roku
Przegląd Socjologiczny pełne teksty od 2014 roku
Przegląd Techniczny streszczenia od 2004 roku
Przegląd Telekomunikacyjny+Wiadomości Telekomunikacyjne streszczenia od 2004 roku
Przegląd Włókienniczy: włókno, odzież, skóra streszczenia od 2004 roku
Przegląd Zachodni pełne teksty w bazie CEEOL od 2006 roku
Przemysł Chemiczny streszczenia od 2004 roku
Przemysł Spożywczy streszczenia od 2004 roku
Przewodnik Bibliograficzny pełne teksty od 1973 roku
Przyroda Górnego Śląska spisy treści od 1995 roku
Przyrodnik Ustroński

 Tytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Rachunkowość Budżetowa pełne teksty od 2001 r.(hasło dostępu w czyt. czasop.)
Raporty Opinie pełne teksty od 1996 roku
Rehabilitacja w Praktyce spisy treści od 2012 roku
Relacje-Interpretacje pełne teksty od 2006 roku
Research in Language pełne teksty od 2007 roku
Roads and Bridges pełne teksty od 2002 roku

Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie spisy treści od 2013 roku
Rocznik Slawistyczny pełne teksty od 2011 roku
Roczniki Filozoficzne pełne teksty od 2006 rok
Roczniki Gleboznawcze  pełne teksty i spisy treści od 1950 roku
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny pełne teksty od 1995 roku
Roczniki Psychologiczne pełne teksty w bazie CEEOL od 1998 roku
Ruch Filozoficzny pełne treści od 2013 roku
Ruch Literacki pełne teksty od 2010 roku
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny pełne teksty od 1921-2013 roku
Rudy i Metale Nieżelazne streszczenia od 2004 roku
Rusztowania pełne teksty od 2005 roku
Rynek Instalacyjny spisy treści od 2008 roku i pełne teksty wybranych artykułówTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Samochody Specjalne spisy treści ostatnich numerów
Samorząd Terytorialny streszczenia od 1991 roku
Scientific American = Świat Nauki spis treści bieżących numerów
Scripta Classica pełne teksty w bazie CEEOL od 2008 roku
Serwis Motoryzacyjny spisy treści i pełne teksty wybranych artykułów od 2007 roku
Serwis Prawno-Pracowniczy pełne teksty od 2001 r. (hasło dostępne w czyt. czasop.)
Sieci spisy treści od 2014 roku
Skrzydlata Polska spisy treści od 1993 roku
Służby Utrzymania Ruchu spisy treści od 2012 roku
Społeczeństwo dla Wszystkich pełne teksty od 1998 roku 
Sprawny. Marketing spisy treści od 2017 roku
Sprawy Międzynarodowe pełne teksty w bazie CEEOL od 2005 roku
Standardy Medyczne. Pediatria spisy treści bieżących numerów
Stal, Metale & Nowe Technologie spisy treści od 2012 rok
Stany Nagłe po Dyplomie spisy treści od 2017 roku
Stosunki Międzynarodowe pełne teksty od 2015 roku
Studia Bibliologiczne pełne teksty w bazie CEEOL od 2010 roku
Studia Europejskie pełne teksty od 1997 roku
Studia Mathematica spisy treści od 1940 roku, od 2012 r. pełne teksty dostępne z domeny ATH
Studia Oeconomica Posnaniensia pełne teksty od 2013 roku
Studia Politicae Universitatis Silesiensis pełne teksty w bazie CEEOL od 2009 roku
Studia Regionalne i Lokalne pełne teksty w bazie CEEOL od 2008 roku
Studia z Teorii Wychowania pełne teksty od 2013 roku
Studia Socjologiczne pełne teksty dostępne w bazie CEEOL od 2004 roku
Stylistyka pełne teksty w bazie CEEOL od 2009 roku
Surowce i Maszyny Budowlane spisy treści od 2004 rokuTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

The Teacher
Technologia Wody spisy treści od 2009 roku
Teksty Drugie pełne teksty w bazie CEEOL od 2005 roku
Topos spisy treści od 1993 roku
Transport i Spedycja spisy treści od 2014 roku
Transport Manager 
Transport Miejski i Regionalny
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze spisy treści od 2008 roku
Transport. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej pełne teksty od 2004 roku
Tribologia pełne teksty od 2009 roku
TTS Technika Transportu Szynowego spisy treści od 1994 roku
Tygodnik Powszechny spisy treściTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

W Bielsku-Białej : magazyn samorządowy pełne teksty bieżącego numeru
WE Wiadomości Elektrotechniczne streszczenia od 2004 roku
Wiadomości Chemiczne pełne teksty dostępne od 1998 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej
Wiadomości Turystyczne spisy treści od 2011 roku
Wiadomości Urzędu Patentowego pełne teksty od 1960 roku
Wiedza i Życie pełne teksty za lata 1996-2001, spisy treści od 2002
Wieś i Rolnictwo pełne teksty w bazie CEEOL od 2008 roku
Wprost pełne teksty od 1998 roku
Wspólne Tematy spisy treści od 2012 roku
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia pełne teksty od 2012 roku
Wychowanie Muzyczne spisy treści od 2000 roku
Wychowanie na co Dzień spisy treści od 1993 roku
Wychowanie w Przedszkolu spisy treści i pełne teksty wybranych artykułów od 2003 roku

 Tytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego pełne teksty w bazie CEEOL od 2009 roku
Zagadnienia Informacji Naukowej pełne teksty w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej od 1972 roku
Zarządzanie Przedsiębiorstwem pełne teksty od 2010 roku
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi spisy treści od 2001 roku, pełne teksty dostępne w Czytelni Czasopism
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie pełne teksty od 2009 roku
Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej
Zieleń Miejska
ZN Politechniki Łódzkiej Biotechnology and Food Science
ZN Politechniki Łódzkiej Chemia
ZN Politechniki Łódzkiej Cieplne Maszyny Przepływowe
ZN Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie pełne teksty od 2019 roku
ZN Politechniki Łódzkiej Włókiennictwo
ZN Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie pełne teksty od 2011 roku
ZN Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pełne teksty od 2013 roku
Znak pełne teksty w bazie CEEOL od 2005 roku
 Tytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Śląsk pełne teksty od 1995 do 2016 roku
Śląskie Studia Polonistyczne pełne teksty w bazie CEEOL od 2011 roku
Środowisko
Świat i Słowo spisy treści od 2003 rokuTytuły czasopism w kolorze zielonym dostępne są tylko w wersji on-line.

Życie Szkoły spisy treści ostatnich numerów


Dziennik Gazeta Prawna pełne teksty od roku 2002 (hasło dostępu w Czytelni Czasopism)
Dziennik Zachodni wyszukiwarka artykułów
Gazeta Wyborcza wyszukiwarka artykułów
Rzeczpospolita spisy treści od 1993 roku

 

Darmowa prenumerata elektronicznej wersji Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Dostęp jest możliwy tylko w Czytelni Czasopism.

14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki

Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości.

Czytaj dalej >