Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
biblioteka@ath.bielsko.pl
(Sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284

tel. +48 (33) 8279212
czytelnia@ath.bielsko.pl
(Czytelnia Ogólna)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/2
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/15

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Zdjęcie Czytelni przy ulicy Findera pochodzi z połowy lat 70-tych
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Czytelnia Filii PŁ/ATH przy ulicy Willowej w budynku B z lat 90-tych
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne i gazety
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy

DOSTĘP TESTOWY DO BAZ SPECJALISTYCZNYCH EBSCO

Test potrwa do 15 lipca. Dostęp - jak do baz EBSCO lub przez bezpośrednie linki:


eBook Academic Collection - wielodziedzinowa kolekcja 152.000 książek elektronicznych. Zawiera książki od ponad 500 wydawców w tym od wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wiele innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.

Tematyka książek elektronicznych obejmuje między innymi: nauki ścisłe, biznes i ekonomię, nauki polityczne, informatykę, inżynierię i technologię, matematykę, medycynę, chemię, fizykę, psychologię, nauki społeczne i nauki humanistyczne, prawo, architekturę, nauki przyrodnicze, pomoce naukowe i naukę języków, słowniki i leksykony


CINAHL Complete  - pełnotekstowa baza danych z zakresu pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu, medycyny alternatywnej, biomedycyny. Oferuje dostęp do czasopism, książek, rozdziałów z książek, dysertacji, wybranych materiałów konferencyjnych i programów do celów edukacyjnych


Engineering Source
-
pełnotekstowa baza danych z zakresu nauk ścisłych

Literary Reference Center Plus  - literacka baza pełnotekstowa zapewniająca szerokie spektrum informacji na temat autorów i ich dzieł z różnych dyscyplin literackich i okresów czasowych. Rejestruje pełne teksty artykułów z czasopism z dziedziny literatury, monografie, biografie, przeglądy publikacji, poezje, krótkie formy literackie i teksty klasyczne, słowniki, encyklopedie.

Poniżej znajdą Państwo linki do filmów instruktażowych dotyczących korzystania z e-książek:

 

DOSTĘP TESTOWY DO BAZY SCITECH PREMIUM

Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do korzystania z testowego dostępu do bazy SciTech Premium Collection
posadowionej na platformie Proquest.

THE SCITECH PREMIUM Collection składa się ze zbiorów Natural Science Collection i Technology Collection; zawiera pełne teksty artykułów z całego świata.

Test potrwa do 19 kwietnia.

Materiały szkoleniowe dotyczące korzystania z platformy :
http://proquest.libguides.com/biuletyn
http://proquest.libguides.com/scitech

DOSTĘP TESTOWY DO BAZ PROQUEST

Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do korzystania z testowego dostępu do baz: SciTech Premium Collection oraz Health Research Premium Collection
posadowionych na platformie Proquest.

THE SCITECH PREMIUM Collection składa się ze zbiorów Natural Science Collection i Technology Collection; zawiera pełnotekstowe tytuły z całego świata.


Baza Health Premium Research Collection to doskonałe kompendium z medycyny. Obejmuje następujące zagadnienia: zarządzanie zdrowiem, medycyna ogólna, kardiologia, dermatologia, farmacja, stomatologia, geriatria, pediatria, immunologia, onkologia, i wiele innych.


Test potrwa do 7 października.

Materiały szkoleniowe dotyczące korzystania z platformy :
http://proquest.libguides.com/biuletyn
http://proquest.libguides.com/scitech

DOSTĘP TESTOWY DO ProQuest Ebook Central
Serdecznie zapraszamy do testowania Ebook Central - wielodziedzinowej bazy książek elektronicznych firmy ProQuest. Zakres tematyczny obejmuje: nauki społeczne, literaturę i językoznawstwo, nauki ścisłe, medycynę i technologię.
Test potrwa do 9 października.Read More

Każde wejście do bazy wymaga logowania na stronie startowej bazy. Po wejściu na stronę należy wybrać opcję "Sign In" (prawy górny róg strony), a następnie  „Join Ebook Central”. Użytkownik musi stworzyć swoje konto z loginem i hasłem, by móc w pełni skorzystać ze wszystkich funkcjonalności (m. in. półka z książkami, zapisywanie artykułów, kopiowanie tekstu etc).
Pierwsze logowanie należy wykonać  w sieci uczelnianej. Jeśli użytkownik utworzy konto w obrębie uczelni, będzie mógł logować się spoza niej korzystając z tego samego hasła.


Krótki przewodnik: Jak korzystać z bazy?

DOSTĘP TESTOWY DO PLATFORMY NASBI WYDAWNICTWA HELION

Do 19 maja br. Czytelnicy mają możliwość korzystania z wybranych publikacji Wydawnictwa HELION. Kody dostępu można otrzymać w Wypożyczalni Biblioteki ATH. Aby skorzystać z testu należy wejść na stronę platformy http://nasbi.pl/ i założyć indywidualne konto, które będzie aktywne w czasie trwania testu.
 

 

Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie maila na adres: pserafin@ath.bielsko.pl

14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki

Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości.

Czytaj dalej >