Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
fax +48 (33) 8279255
biblioteka@ath.bielsko.pl
(sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284
wypozyczalnia@biblioteka
.ath.bielsko.pl

(wypożyczalnia)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/15
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/1

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne
i gazety.
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku
i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy.

Adres:
Biblioteka ATH
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
bud. L (parter), pok. 010/1
tel. 33 8279 343

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8.00-14.00

Pracownicy:
kustosz: mgr Beata Paw-Peterko Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Bibliotece funkcjonuje komputerowy system rejestracji informacji o pracach naukowych powstałych w Uczelni – Expertus. Bibliografia rejestruje afiliowane publikacje pracowników Uczelni powstałe w okresie zatrudnienia na ATH.

„Bibliografia publikacji od roku 1969 - ..." jest tworzona w wersji elektronicznej w programie Expertus; rejestruje publikacje pracowników Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej za lata 1969-2001 oraz pracowników Akademii Techniczno-Humanistycznej od 2001 roku do dnia dzisiejszego.
http://bibl.pb.bielsko.pl/~expertus/0/

W Bibliografii rejestrowane są wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, skrypty (posiadające ISBN), prace doktorskie i opisy patentowe oraz niesamoistne (posiadające ISSN lub ISBN): artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach, prace dostępne w innych bazach, które posiadają przekierowanie bezpośrednio do tekstu lub abstraktu. Z systemu może korzystać każdy użytkownik (zwłaszcza autorzy rejestrowanych prac) oraz zainteresowani uzyskaniem informacji o wynikach badań naukowych. W bibliotece przechowywane są kopie wybranych prac zarejestrowanych w bazie; można z nich skorzystać w pokoju 10/1.
 
Więcej informacji o bazie: http://bibl.pb.bielsko.pl/~expertus/obib.htm

Rejestracja
Wszytkie prace należy zgłaszać na bieżąco, niezwłocznie po opublikowaniu. Od 1 lutego wszystkie publikacje rejestrowane są na dany rok kalendarzowy bez względu na rok wydania.
Wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy oryginał publikacji dostarczyć do pokoju 010/1 w budynku L. Po zarejestrowaniu autor zostanie poinformowany o możliwości odbioru udostępionych materiałów.
Punktacja
Artykuły z czasopism z roku 2016 są punktowane wg obowiązujących list ministerialnych:

Część A - czasopisma posiadające IF


Część B - czasopisma nieposiadające IF

Część C - czasopisma z bazy ERIH

Na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanych w 2017 roku opracowano tzw. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016.

Poniżej podajemy linki do list wcześniejszych, obowiązujących w latach ubiegłych:

Ujednolicony wykaz czasopism, 23 grudnia 2015

Obwieszczenie MNiSW o sprostowaniu błędów z dn.25.03.2015

Listy z punktacją od roku 2008 są dostępne w Bibliotece (pokój 010/1).


Publikacje zwarte i rozdziały w monografiach opublikowane w latach 2013-2017 są punktowane zgodnie z nowym rozporządzeniem:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/D2016000215401.pdf


Publikacje zwarte i rozdziały w monografiach opublikowane w latach 2011-2012 są punktowane zgodnie z rozporządzeniem:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf

Wcześniejsze rozporządzenie, obowiązujące za lata 2005-2010 dostępne jest pod adresem:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 maja 2010 r.

Opisy prac opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej podają wartość wskaźnika Impact Factor (IF). Do czasu ukazania się bazy Journal Citation Reports (JCR) za dany rok kalendarzowy, publikacjom z tego roku przypisywana jest punktacja według ostatniej dostępnej edycji JCR.

W związku z coraz częściej powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi publikowania w Open Access polecamy stronę z licencjami Creative Commons

Wykaz czasopism polskich w bazie ARIANTA
ARIANTA

Wykaz czasopism umieszczonych w bazie JCR
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?SID=Q28AdMoqRSPi36hzTq8&locale=en_US

Wykaz czasopism z listy filadelfijskiej
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

Wykaz czasopism z bazy Erih

Na początku lipca 2014r. została opublikowana nowa wersja bazy ERIH ERIH PLUS, rozszerzona o nauki społeczne. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zawartością i nowymi funkcjami bazy. Więcej informacji na : http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/erih-plus-zostal-uruchomiony/ .


Analiza bibliometryczna
Autorzy prac mogą samodzielnie za pomocą narzędzi bazy Expertus wykonać analizę bibliometryczną swojego dorobku
http://bibl.pb.bielsko.pl/~expertus/0/analiza.html

Analiza cytowań
Dorobek naukowy pracowników ATH poddawany jest analizie cytowań indywidualnie i grupowo (podział na wydziały lub katedry). Aby dokonać analizy cytowań publikacji konkretnego autora należy dostarczyć bibliotekarzowi pełną bibliografie prac opublikowanych, każda bowiem praca, niezależnie od czasu jej powstania, może zostać zacytowana. Cytowania wyszukiwane są za pomocą bazy Web of Science. Raport cytowań zawiera opis pracy cytowanej oraz wykaz cytujących prac. Pomijane są autocytowania. Baza Web of Science umożliwia wyznaczenie wartości H-Index
Dodatkowo zapraszamy do odwiedzenia strony http://ekulczycki.pl/. Autor (Emanuel Kulczycki) – filozof, komunikolog i bloger zajmujący się teorią komunikacji pisze o narzędziach badawczych, programach komputerowych oraz przepisach prawnych regulujących pracę naukową. Na stronie znajdą Państwo informacje na temat wskaźników bibliometrycznych : punktacji MNiSW, Impact factor wg bazy Journal Citation Reports, bazy ERIH (lista wiodących europejskich czasopism naukowych z dyscyplin humanistycznych) oraz kryteriów przyznawania punktów za publikacje naukowe. Wpisy na blogu ułożone są w porządku chronologicznym (od najnowszych do najstarszych), ewentualnie można skorzystać z rozwijanego menu u góry strony:

Warsztat badacza:
  • punktowanie czasopism
  • narzędzia
  • lista czasopism
  • habilitacja
  • cytowania
  • bibliografia.
    Mamy nadzieję, że polecana lektura ułatwi poruszanie się w obszarze bibliometrii i rozwieje Państwa wątpliwości dotyczące „osławionych” punktów.

W lipcu 2014r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy Wykaz kategorii jednostek naukowych

14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości. Czytaj dalej >