Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
fax +48 (33) 8279255
biblioteka@ath.bielsko.pl
(sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284
wypozyczalnia@biblioteka
.ath.bielsko.pl

(wypożyczalnia)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/15
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/1

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne
i gazety.
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku
i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy.

OBLICZA STAROŚCI

Między sobą mówicie o nas „starzy”. W naszej obecności silicie się na piękniejsze określenia. Mówicie – dojrzali członkowie naszego społeczeństwa? Ludzie trzeciego wieku? W sile wieku, oldies, seniorzy. Czyż senior nie brzmi dumnie?
Esther Vilar:  „Starość jest piękna: manifest przeciwko kultowi młodości".


Starość - kolejny - ostatni etap ludzkiego życia, często bywa spokojny, radosny, pozwalający realizować marzenia, cieszyć się rodziną, a zwłaszcza wnukami.

Nierzadko jednak pełen jest bólu i cierpienia, lęku, biedy i samotności.

A co Ty sądzisz o starości, jakie masz pomysły na promowanie godnej dojrzałości?

OBLICZA STAROŚCI to temat nowej wystawy w holu Biblioteki, do  obejrzenia której serdecznie zapraszamy!

https://www.youtube.com/watch?v=1KuMqx_3Qdw

https://www.youtube.com/watch?v=fk3jVqim-x4

https://www.youtube.com/watch?v=n0OYCYuHpE0

http://stowarzyszenie-as.pl/

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/36550/urodziny-najstarszej-mieszkanki-bielska-bialej

http://extra.innpoland.pl/transhumanizm

https://www.youtube.com/watch?v=bGIcbujI4NA

KTO ZASIĄDZIE NA "ŁAWECZCE POETÓW" ?

Oczekując na rozstrzygnięcie konkursu:

https://www.ath.bielsko.pl/zasiadzie-laweczce-skweru-poetow/
http://bielskobiala.geminipark.pl/nowe-przestrzenie-kultury-w-bielsku-bialej-skwer-poetow-konkurs 

w Bibliotece ATH(Czytelnia Ogólna i hol) zorganizowano prezentację  postaci poetów i ich dorobku literackiego.
O ile informacje o twórczości  i biografiach  Stanisława Goli i Mieczysława Stanclika – poetów związanych przez całe życie z Bielskiem, czy Juliana Przybosia – autora o ogólnopolskiej sławie są dostępne, kompletne i łatwe do uzupełnienia, o tyle postać Kazimiery Alberti  jest powoli odkrywana i przywracana bielskiemu środowisku.

Czytaj więcej...

Ziuk - Wiktor - Komendant - Naczelnik - Marszałek

150 Rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego
http://jpilsudski.org/

"Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu

Gniazdo na skałach orła, niechaj umie

Spać, gdy źrenice czerwone od gromu

I słychać jęk szatanów w sosen szumie.

Tak żyłem."

 

Józef Piłsudski w 1927 roku polecił sprowadzić prochy Juliusza Słowackiego do kraju i pochować je na Wawelu, gdyż poeta „królom był równy”. Na swoim nagrobku Marszałek polecił wyryć powyższy  cytat z „Beniowskiego”.

Czytaj więcej...

PRZYSZŁOŚĆ WITKACEGO

Tytułowa przyszłość Witkacego kryje w zamyśle różne aspekty znaczeniowe. Odnosi się do procesu recepcji tej oryginalnej twórczości w czasach współczesnych, a więc w spełnionej już przyszłości Witkacego. Sygnalizuje jednocześnie problem jego obecności w świadomości następnych pokoleń. Przyszłość Witkacego/ red. Teresa Pękala. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2010

Zapraszamy do Czytelni Ogólnej, gdzie do końca roku można obejrzeć wystawę fotografii  zatytułowaną WITKACY//Inspiracje, będącą pokłosiem warsztatów fotograficzno-teatralnych, które odbyły się w Dworze Kossaków na początku lipca.
http://dworkossakow.pl/

IBUK LIBRA - NOWA UMOWA

Od 5 grudnia 2017r.  (wtorek) obowiązuje nowa umowa z IBUK-LIBRA. Dotychczasowe kody dostępu utraciły ważność. Prosimy o pobieranie nowych kodów w Wypożyczalni.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Z WEB OF SCIENCE


Jak rozwija się nowy indeks ESCI w bazie Web of Science Core Collection?
Jak wygląda proces selekcji źródeł do bazy?
Dlaczego indeksowana jest tylko pewna grupa czasopism?
Jakie kryteria muszą spełniać materiały w bazie?

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analitics! Bezpłatne szkolenia w języku polskim prowadzone są w internecie na platformie WebEx. Poniżej podajemy linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo e-mail z dostępem do spotkania i instrukcjami.

Emerging Source Citation Index - nowy indeks Web of Science *

Środa, 29 listopada 2017 godz. 10:00 zarejestruj się

 
Rozszerzona selekcja czasopism do Web of Science Core Collection

Poniedziałek, 27 listopada 2017 godz. 10:00 zarejestruj się
Czwartek, 7 grudnia 2017 godz. 13:00 zarejestruj sięSelekcja materiałów konferencyjnych do Web of Science Core Collection

Czwartek, 7 grudnia 2017 godz. 10:00 zarejestruj się
Piątek, 8 grudnia 2017 godz. 10.00 zarejestruj się


*Sesja prowadzona przez pana Marcina Kapczyńskiego

TATARSKIM SZLAKIEM


M i e s z k a   w e   m n i e   P o l a k   i   T a t a r
J e d e n   n o s i   m a c i e j ó w k ę   d r u g i   k r y m k ę .
S z a b l ę   w   s n a c h   o s t r z ą   t a k   s a m o
S z a l o n y   p o e z j ą   n a   s t e p a c h   K i p c z a k u
t a t a r s k ą   s z a b l ą   w a l c z ę   o   W i e l k ą   P o l s k ę
W i l c z e   f u t r o  z   l i t e w s k i c h   l a s ó w
l e ż y   n a   o b u   t a k   s a m o .

 

Autorem  wiersza jest Selim Chazbijewicz, wywodzący  się ze szlacheckiej rodziny Tatarów polsko-litewskich pisarz, poeta,  publicysta, politolog, nauczyciel akademicki, działacz społeczności tatarskiej, ambasador RP w Kazachstanie i Kirgistanie.
Nowa wystawa przygotowana w Czytelni Ogólnej Biblioteki ATH symbolicznie przypomina o sześćsetletniej, wspólnej, polsko-tatarskiej historii :
http://www.kruszyniany.pl/szlak.html
http://pisarze.pl/index.php/publicystyka/13050-selim-chazbijewicz-tatarzy-na-litwie-i-w-polsce-dzieje-kultura-tradycja-wojskowosc-czesc-i.html

Czytaj więcej...

500 LAT REFORMACJI

Dzień 31 października 1517 roku stał się symboliczną datą rozpoczęcia okresu Reformacji. Tego dnia ksiądz Marcin Luter ogłosił 95 tez, w których sprzeciwiał się sprzedaży odpustów, a także występującym nadużyciom w Kościele. Od tego czasu minęło już 500 lat. Wystawa w holu Biblioteki pozwala lepiej poznać różnice między poszczególnymi odłamami chrześcijaństwa, sylwetki reformatorów, tło historyczne, konsekwencje i dzisiejszą pozycję kościoła ewangelickiego.

http://luter2017.pl/
http://bielskobiala.naszemiasto.pl/tag/jubileusz-500-lecia-reformacji.html
http://cieszynska.luteranie.pl/

Zapraszamy!

Zaproszenie na szkolenia z InCites Benchamarking & Analytics

Zgodnie z ustaleniami z ICM, w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, w dniu 6 listopada 2017 rozpoczął się krajowy dostęp testowy do narzędzia InCites Benchamarking & Analytics na platformie Web of Science. W związku z tym firma Clarivate Analitics przygotowała cykl szkoleń. Poniżej podajemy linki do rejestracji, po której otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.

InCites B&A dla początkujących - podstawy nawigacji i analiz (poziom 1)

Piątek, 10 listopada 2017 godz. 10.00 zarejestruj się
  Wtorek, 14 listopada 2017 godz. 13.00 zarejestruj się


InCites B&A w badaniach - identyfikacja wiodących instytucji i autorów w różnych dziedzinach (poziom 2)

Wtorek, 14 listopada 2017 godz. 10.00 zarejestruj się


InCites B&A analiza dorobku instytucji i porównanie z liderami (poziom 2)

Poniedziałek, 13 listopada 2017 godz. 10.00 zarejestruj się


InCites B&A dla instytucji – ewaluacja współpracy krajowej i miedzynarodowej między instytucjami (poziom 2)

Czwartek, 9 listopada 2017 godz. 10.00 zarejestruj się
Środa, 15 listopada 2017 godz. 13.00 zarejestruj się

 
InCites B&A dla wydawców – identyfikacja i porównanie z konkurencyjnymi tytułami  (poziom 2)

Piątek, 10 listopada 2017 godz. 14.30 zarejestruj się
Piątek, 17 listopada 2017 godz. 12.30 zarejestruj się

InCites B&A i analiza źródeł finansowania nauki (poziom 2)

Piątek, 10 listopada 2017 godz. 12.30 zarejestruj się
Środa, 15 listopada 2017 godz. 10.00 zarejestruj się 

InCites B&A dla bibliotekarzy – wykorzystanie w zarządzaniu kolekcją czasopism (poziom 3)

Poniedziałek, 13 listopada 2017 godz. 12.30 zarejestruj się
Czwartek, 16 listopada 2017 godz. 10.00 zarejestruj się

InCites B&A – analiza dorobku wydziałów, jednostek i autorów (poziom 3)

Wtorek, 14 listopada 2017 godz. 15.00 zarejestruj się
Piątek, 17 listopada 2017 godz. 10.00 zarejestruj się

Test potrwa do 6 grudnia.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, która stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat narzędzia.
Dodatkowe informacje zawarte są w broszurze.
 

KONKURS "100 LAT AWANGARDO!" ROZSTRZYGNIĘTY!

26 października w auli budynku L odbył się finał konkursu 100 lat Awangardo! organizowanego przez Bibliotekę i Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie dzieła zaprezentowane podczas konkursu inspirowane były twórczością awangardy, która w tym roku w Polsce obchodzi swoje stulecie powstania.
W konkursie wzięli udział uczniowie Bielskiej Szkoły Przemysłowej i Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Konkurs podzielony był na dwie kategorie: Małe formy teatralne i Awangardowe inspiracje. W ramach pierwszej kategorii na scenie Auditorium Maximum mogliśmy podziwiać występ teatralny i taniec nowoczesny. W ramach Awangardowych inspiracji uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje niezwykle ciekawe projekty modowe, prace plastyczne, które zostały wyeksponowane w holu Biblioteki oraz prace literackie, które zostały wcześniej ocenione przez  polonistów.

Czytaj więcej...
14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości. Czytaj dalej >