Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
fax +48 (33) 8279255
biblioteka@ath.bielsko.pl
(sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284
wypozyczalnia@biblioteka
.ath.bielsko.pl

(wypożyczalnia)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/15
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/1

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne
i gazety.
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku
i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy.
Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej została powołana do życia dnia 1 czerwca 1969 roku zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego - z dwoma oddziałami : Mechanicznym i Włókienniczym. Biblioteka Filii powstała w grudniu 1970 r. i przejęła księgozbiór wielkości 1326 woluminów podręczników i skryptów z byłego Punktu Konsultacyjnego Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Organizatorem i kierownikiem Biblioteki w latach 1970-1993 była mgr Halina Góral.
Powierzchnia Biblioteki wynosiła wówczas 10 m2 na 600 m2 Filii.
Głównym zadaniem postawionym Bibliotece na rok 1971 i lata następne było stworzenie uczelni warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej poprzez odpowiedni dobór, fachowe opracowanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych, a także określone prace informacyjno-dokumentacyjne. Realizacja tego zadania przebiegała etapami i pozostawała w ścisłym związku z rosnącymi potrzebami Filii oraz możliwościami kadrowymi i lokalowymi Biblioteki. Początkowo Biblioteka składała się z jednego pomieszczenia, w którym mieściła się czytelnia i wypożyczalnia. Własne pomieszczenie wypożyczalnia otrzymała dopiero w 1978r. Z końcem 1980 roku powstała w Instytucie Włókienniczym Biblioteka, którą uruchomiono na potrzeby pracowników w/w Instytutu. Biblioteka instytutowa została przekształcona w Bibliotekę Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska, a następnie Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku.
Stopniowo polepszały się warunki lokalowe Biblioteki. W końcu czerwca 1990 roku dysponowaliśmy 10 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 305 m2. W lipcu 1990 roku Filia PŁ w Bielsku-Białej przeniosła się do nowej siedziby, do pozyskanych budynków dawnych koszar przy ulicy Willowej. Bibliotece przydzielono 16 pomieszczeń o łącznej powierzchni 478 m2. Dodatkowa powierzchnia pozwoliła na poprawę warunków pracy Wypożyczalni i Czytelni Ogólnej, a także uruchomienie Czytelni Czasopism, Informatorium oraz Pracowni Automatyzacji Procesów Bibliotecznych. Stworzono również odpowiednią rezerwę magazynową. W 1999 roku Pracownia Kserograficzna uzyskała własne pomieszczenie i powierzchnia Biblioteki zwiększyła się do 495 m2 . W Instytucie Włókienniczym Biblioteka zachowała 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 60m2.
W nowej siedzibie rozpoczęto komputeryzację Biblioteki. Tworzono katalog komputerowy zbiorów wpływających w drodze zakupu, wymiany i darów oraz sukcesywnie tworzono rekordy zasobu archiwalnego. W 1992 roku uruchomiono komputerową rejestrację wypożyczeń w Wypożyczalni. Od roku 1999 katalog Biblioteki dostępny jest w Internecie. W 2004 roku wdrożono moduł Gromadzenie, umożliwiający rejestrację środków wydatkowanych na zakup zbiorów.
Od 1999 roku Biblioteka tworzy „Bibliografię dorobku piśmienniczego pracowników" w wersji elektronicznej w programie EXPERTUS. Dzięki staraniu pani dyrektor Bogumiły Grzelczak (1.01.1994-31.08.2007) została wykonana konwersja „Bibliografii..." za lata 1969-1998 z edytora tekstów do wersji dostępnej on-line.
Od 1 października 2001r. Biblioteka Filii, w związku z utworzeniem samodzielnej Uczelni, stała się Biblioteką Główną Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zarządzeniem nr 10/2002 Rektora ATH z dnia 1 marca 2002 roku wprowadzono Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej. Od 2002 roku działa również Rada Biblioteczna-organ doradczy Rektora.
W listopadzie 2002 roku na mocy zarządzenia nr 42/2002 utworzono Czytelnię Wydziału Humanistyczno-Społecznego-oddział Biblioteki Głównej.
Zarządzeniem nr 156/2005/2006 Rektora ATH z dnia 2 listopada 2005 roku została utworzona Czytelnia Wydziału Nauk o Zdrowiu.
We wrześniu 2007 roku wprowadzono w ATH elektroniczne legitymacje studenckie, które automatycznie stały się kartami bibliotecznymi. Został również połączony system dziekanatowy z PROLIBEM, co umożliwia przesyłanie danych osobowych nowoprzyjętych studentów do modułu Wypożyczalni.
W 2007 roku ówczesne Władze ATH podjęły decyzję o wykończeniu parteru w nowo budowanym budynku dydaktycznym „L" dla potrzeb Biblioteki. Realizacja planu była możliwa dopiero w 2011 roku. W okresie od 6 lipca do 23 września trwała przeprowadzka Biblioteki do nowej siedziby. Biblioteka została otwarta 26 września 2011 roku. Uroczystego otwarcia dokonał w dniu 25 października 2011 roku profesor ATH dr hab. Jarosław Janicki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej w obecności zaproszonych gości.
W nowej siedzibie czytelnicy mają do dyspozycji przestronną Czytelnię Ogólną, Czytelnię Czasopism, Wypożyczalnię. Biblioteka została wyposażona w profesjonalne regały wolnostojące w Czytelniach i jezdne w magazynach. Znacznie większa liczba regałów w Czytelniach umożliwiła bardziej przejrzyste ułożenie księgozbioru oraz udostępnienie znacznie większych zasobów w wolnym dostępie. Na terenie całej Biblioteki możliwe jest korzystanie z Internetu poprzez Wi-Fi.
Zbiory Czytelni Wydziału Humanistyczno-Społecznego zostały włączone do zasobu Czytelni Ogólnej.
W lipcu 2012 roku miała miejsce instalacja nowej wersji oprogramowania MARC21 Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB, w którym od lat pracuje Biblioteka.
Po blisko 33 latach funkcjonowania, w dniu 14 czerwca 2013 roku, Biblioteka Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku zakończyła działalność w siedzibie przy Placu Fabrycznym 5. Likwidacja Biblioteki związana była z przeprowadzką Wydziału do nowej siedziby w kampusie na Błoniach. Zbiory zostały w całości przeprowadzone do siedziby głównej Biblioteki w budynku L . Większość zbiorów książkowych oraz normy dostępne są w Czytelni Ogólnej, a czasopisma - w Czytelni Czasopism.
Od dnia 1 lipca 2013 roku Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu zakończyła swoją działalność w siedzibie przy ul. Konopnickiej 6. Tak jak w przypadku Biblioteki WNoMiŚ, likwidacja Biblioteki związana była z przeprowadzką Wydziału do nowej siedziby w kampusie na Błoniach. Całość zbiorów przeniesiono do siedziby głównej Biblioteki.Dotychczasowe zasoby Biblioteki WNoZ scalono ze zbiorami Biblioteki ATH i rozlokowano w następujący sposób:
  zbiory książkowe wieloegzemplarzowe –  do Wypożyczalni,
   zbiory książkowe w 1 egzemplarzu – do Czytelni Ogólnej,
   czasopisma – do Czytelni Czasopism
.
14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości. Czytaj dalej >