Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
biblioteka@ath.bielsko.pl
(Sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284

tel. +48 (33) 8279212
czytelnia@ath.bielsko.pl
(Czytelnia Ogólna)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/2
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/15

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Zdjęcie Czytelni przy ulicy Findera pochodzi z połowy lat 70-tych
Nasza Biblioteka ma już 50 lat!
Czytelnia Filii PŁ/ATH przy ulicy Willowej w budynku B z lat 90-tych
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne i gazety
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy


M i e s z k a   w e   m n i e   P o l a k   i   T a t a r
J e d e n   n o s i   m a c i e j ó w k ę   d r u g i   k r y m k ę .
S z a b l ę   w   s n a c h   o s t r z ą   t a k   s a m o
S z a l o n y   p o e z j ą   n a   s t e p a c h   K i p c z a k u
t a t a r s k ą   s z a b l ą   w a l c z ę   o   W i e l k ą   P o l s k ę
W i l c z e   f u t r o  z   l i t e w s k i c h   l a s ó w
l e ż y   n a   o b u   t a k   s a m o .

 

Autorem  wiersza jest Selim Chazbijewicz, wywodzący  się ze szlacheckiej rodziny Tatarów polsko-litewskich pisarz, poeta,  publicysta, politolog, nauczyciel akademicki, działacz społeczności tatarskiej, ambasador RP w Kazachstanie i Kirgistanie.
Nowa wystawa przygotowana w Czytelni Ogólnej Biblioteki ATH symbolicznie przypomina o sześćsetletniej, wspólnej, polsko-tatarskiej historii :
http://www.kruszyniany.pl/szlak.html
http://pisarze.pl/index.php/publicystyka/13050-selim-chazbijewicz-tatarzy-na-litwie-i-w-polsce-dzieje-kultura-tradycja-wojskowosc-czesc-i.html

a także o znanych osobach pochodzenia tatarskiego  (Henryk Sienkiewicz, Magdalena Abakanowicz, Selim Chazbijewicz , Charles Bronson).
Ponad sześćsetletnia obecność Tatarów w Europie Środkowo-Wschodniej, na ziemiach dzisiejszej Litwy, Polski i Białorusi wiąże się ze zbrojną posługą, którą synowie Złotej Ordy i Chanatu Krymskiego świadczyli nowej ojczyźnie: Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i Koronie Polskiej, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ujmując tę długą historię w wielkim skrócie, podkreślić trzeba, że Tatarzy przelewali krew na wszystkich bitewnych polach, poczynając od Grunwaldu. Chorągwie tatarskie obecne były w wojsku koronnym podczas wojen z Imperium Osmańskim pod Chocimiem w 1621 i 1673 roku oraz pod Wiedniem w 1683 roku. Tatarzy walczyli za Rzeczpospolitą podczas konfederacji barskiej, zrywów niepodległościowych, wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. i na frontach II wojny światowej. Pełnili również służbę jako posłowie do tureckich sułtanów czy chanów krymskich. Byli kurierami, tłumaczami oraz przewodnikami po świecie Orientu. https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/niedziela201604-kruszyniany.html
Z przodu księżyc , z tyłu gwiazda , to tatarska nasza jazda!
Pół Tatarów, pół Polanów to Trzynasty Pułk Ułanów!
Zacytowane żurawiejki przypominają o tatarskich tradycjach wojskowych II Rzeczpospolitej, kiedy to już w styczniu 1919 roku  rozpoczęto formowanie przekształconej wkrótce w pułk  „Jazdy Tatarskiej”.  W 1936 roku powołano przy 13 Pułku Ułanów Wileńskich Szwadron Jazdy Tatarskiej pod dowództwem rotmistrza Aleksandra Jeljaszewicza .
https://histmag.org/Tatarski-szwadron-13-Pulku-Ulanow-Wilenskich-zapomniana-karta-kampanii-wrzesniowej-8964/1
Tatarzy już w XVII wieku utracili znajomość ojczystego języka tatarskiego. Dlatego dziś nie tylko z taką pieczołowitością dbają o swoje tradycje, kuchnię i narodowy taniec (znany jest tatarski zespół „Buńczuk”), ale też czynią starania, by uczyć młodych języka tatarskiego. https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/niedziela201604-kruszyniany.html
Warto zajrzeć:
http://tataria.eu/
http://ztrp.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=xd0NQncI7zc
http://dzieje.pl/search/node?keys=tatarzy+polscy
http://etnosystem.pl/patronaty-medialne/10172-cicha-palyga-plyta-tatarska
 
ZAPRASZAMY!

 

Darmowa prenumerata elektronicznej wersji Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).

Dostęp jest możliwy tylko w Czytelni Czasopism.

14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki

Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości.

Czytaj dalej >