Biblioteka
Akademia Techniczno-Humanistyczna:

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, parter
tel. +48 (33) 8279310
biblioteka@ath.bielsko.pl
(sekretariat)

tel. +48 (33) 8279284
wypozyczalnia@biblioteka
.ath.bielsko.pl

(wypożyczalnia)

Pomieszczenia:
001 (prawa strona korytarza):
Wypożyczalnia

010 (lewa strona korytarza):
Dyrekcja 010/16
Czytelnia Czasopism 010/2
Czytelnia Ogólna 010/4
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 010/1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 010/15
Samodzielne Stanowisko ds. Bibliografii i Bibliometrii 010/1

CPR certification online
BIBLIOTEKA AKADEMICKA ATH
Czytelnia Ogólna posiada w swoich zbiorach ok. 34 000 woluminów
W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie, zagraniczne
i gazety.
Księgozbiór Wypożyczalni gromadzony jest nieprzerwanie od 1970 roku
i obejmuje książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy.

Wielki test baz: Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate


Uprzejmie informujemy, że od  1 marca 2018 r. uruchomiono otwarty dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate. Dostęp testowy potrwa do dnia 31 maja 2018 r. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13.500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.  Bazy zostały udostępnione na platformie EBSCOhost uczelni. Dostępne są lokalnie z komputerów na terenie instytucji oraz zdalnie z komputerów domowych z wykorzystanie poniższych linków: 

Academic Search Ultimate - Wejście do bazy

Business Source Ultimate - Wejście do bazy

Czytaj więcej...

STULECIE POLSKIEGO LOTNICTWA WOJSKOWEGO

5 listopada 1918 roku pierwszy samolot, pilotowany przez por. pilota Stefana Bastyra i obserwatora por. Janusza de Beauriana, wystartował z  Lewandówki we Lwowie do pierwszego w historii polskiego lotnictwa – lotu bojowego. Tak rozpoczęła się historia polskiego lotnictwa wojskowego. Udane i nieudane loty, pierwsze konstrukcje szybowców i samolotów, rozwój lotnictwa sportowego, wojenne zmagania, wspaniali piloci i ich nieprawdopodobne historie – wiedzę z zakresu tych tematów wszyscy zainteresowani znajdą na wystawie znajdującej się w Czytelni Ogólnej.
Szczegółowo przypomniane zostały postacie dwóch zasłużonych osób: przedwojennego konstruktora szybowców, a podczas II wojny światowej odważnego konspiratora i autora analiz wywiadowczych niemieckich pocisków rakietowych V-2 Antoniego Kocjana oraz pilota Stanisława Krawczyka służącego w dywizjonie 304 i 305 na terenie Anglii, którego historia zestrzelenia nad terytorium wroga i powrotu do jednostki to gotowy scenariusz niesamowitego filmu. 

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/9274?t=Polskie-skrzydla
http://www.polishairforce.pl/menuraf.html
http://www.polot.net/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Kocjan

Szanowni Czytelnicy!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy 'Kodeks Boturini" - księga o pochodzeniu Azteków...
Ekspozycja znajduje się w holu Biblioteki i dostępna będzie do 8 marca.
Wystawę przygotowała Katedra Iberystyki WHS.

OBLICZA STAROŚCI

Między sobą mówicie o nas „starzy”. W naszej obecności silicie się na piękniejsze określenia. Mówicie – dojrzali członkowie naszego społeczeństwa? Ludzie trzeciego wieku? W sile wieku, oldies, seniorzy. Czyż senior nie brzmi dumnie?
Esther Vilar:  „Starość jest piękna: manifest przeciwko kultowi młodości".


Starość - kolejny - ostatni etap ludzkiego życia, często bywa spokojny, radosny, pozwalający realizować marzenia, cieszyć się rodziną, a zwłaszcza wnukami.

Nierzadko jednak pełen jest bólu i cierpienia, lęku, biedy i samotności.

A co Ty sądzisz o starości, jakie masz pomysły na promowanie godnej dojrzałości?

OBLICZA STAROŚCI to temat nowej wystawy w holu Biblioteki, do  obejrzenia której serdecznie zapraszamy!

https://www.youtube.com/watch?v=1KuMqx_3Qdw

https://www.youtube.com/watch?v=fk3jVqim-x4

https://www.youtube.com/watch?v=n0OYCYuHpE0

http://stowarzyszenie-as.pl/

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/36550/urodziny-najstarszej-mieszkanki-bielska-bialej

http://extra.innpoland.pl/transhumanizm

https://www.youtube.com/watch?v=bGIcbujI4NA

KTO ZASIĄDZIE NA "ŁAWECZCE POETÓW" ?

Oczekując na rozstrzygnięcie konkursu:

https://www.ath.bielsko.pl/zasiadzie-laweczce-skweru-poetow/
http://bielskobiala.geminipark.pl/nowe-przestrzenie-kultury-w-bielsku-bialej-skwer-poetow-konkurs 

w Bibliotece ATH(Czytelnia Ogólna i hol) zorganizowano prezentację  postaci poetów i ich dorobku literackiego.
O ile informacje o twórczości  i biografiach  Stanisława Goli i Mieczysława Stanclika – poetów związanych przez całe życie z Bielskiem, czy Juliana Przybosia – autora o ogólnopolskiej sławie są dostępne, kompletne i łatwe do uzupełnienia, o tyle postać Kazimiery Alberti  jest powoli odkrywana i przywracana bielskiemu środowisku.

Czytaj więcej...

Ziuk - Wiktor - Komendant - Naczelnik - Marszałek

150 Rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego
http://jpilsudski.org/

"Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu

Gniazdo na skałach orła, niechaj umie

Spać, gdy źrenice czerwone od gromu

I słychać jęk szatanów w sosen szumie.

Tak żyłem."

 

Józef Piłsudski w 1927 roku polecił sprowadzić prochy Juliusza Słowackiego do kraju i pochować je na Wawelu, gdyż poeta „królom był równy”. Na swoim nagrobku Marszałek polecił wyryć powyższy  cytat z „Beniowskiego”.

Czytaj więcej...

PRZYSZŁOŚĆ WITKACEGO

Tytułowa przyszłość Witkacego kryje w zamyśle różne aspekty znaczeniowe. Odnosi się do procesu recepcji tej oryginalnej twórczości w czasach współczesnych, a więc w spełnionej już przyszłości Witkacego. Sygnalizuje jednocześnie problem jego obecności w świadomości następnych pokoleń. Przyszłość Witkacego/ red. Teresa Pękala. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2010

Zapraszamy do Czytelni Ogólnej, gdzie do końca roku można obejrzeć wystawę fotografii  zatytułowaną WITKACY//Inspiracje, będącą pokłosiem warsztatów fotograficzno-teatralnych, które odbyły się w Dworze Kossaków na początku lipca.
http://dworkossakow.pl/

IBUK LIBRA - NOWA UMOWA

Od 5 grudnia 2017r.  (wtorek) obowiązuje nowa umowa z IBUK-LIBRA. Dotychczasowe kody dostępu utraciły ważność. Prosimy o pobieranie nowych kodów w Wypożyczalni.

TATARSKIM SZLAKIEM


M i e s z k a   w e   m n i e   P o l a k   i   T a t a r
J e d e n   n o s i   m a c i e j ó w k ę   d r u g i   k r y m k ę .
S z a b l ę   w   s n a c h   o s t r z ą   t a k   s a m o
S z a l o n y   p o e z j ą   n a   s t e p a c h   K i p c z a k u
t a t a r s k ą   s z a b l ą   w a l c z ę   o   W i e l k ą   P o l s k ę
W i l c z e   f u t r o  z   l i t e w s k i c h   l a s ó w
l e ż y   n a   o b u   t a k   s a m o .

 

Autorem  wiersza jest Selim Chazbijewicz, wywodzący  się ze szlacheckiej rodziny Tatarów polsko-litewskich pisarz, poeta,  publicysta, politolog, nauczyciel akademicki, działacz społeczności tatarskiej, ambasador RP w Kazachstanie i Kirgistanie.
Nowa wystawa przygotowana w Czytelni Ogólnej Biblioteki ATH symbolicznie przypomina o sześćsetletniej, wspólnej, polsko-tatarskiej historii :
http://www.kruszyniany.pl/szlak.html
http://pisarze.pl/index.php/publicystyka/13050-selim-chazbijewicz-tatarzy-na-litwie-i-w-polsce-dzieje-kultura-tradycja-wojskowosc-czesc-i.html

Czytaj więcej...

500 LAT REFORMACJI

Dzień 31 października 1517 roku stał się symboliczną datą rozpoczęcia okresu Reformacji. Tego dnia ksiądz Marcin Luter ogłosił 95 tez, w których sprzeciwiał się sprzedaży odpustów, a także występującym nadużyciom w Kościele. Od tego czasu minęło już 500 lat. Wystawa w holu Biblioteki pozwala lepiej poznać różnice między poszczególnymi odłamami chrześcijaństwa, sylwetki reformatorów, tło historyczne, konsekwencje i dzisiejszą pozycję kościoła ewangelickiego.

http://luter2017.pl/
http://bielskobiala.naszemiasto.pl/tag/jubileusz-500-lecia-reformacji.html
http://cieszynska.luteranie.pl/

Zapraszamy!
14 czerwiec 2016
Regulacja należności przelewem bankowym

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona możliwość regulowania zobowiązań finansowych (za przetrzymane i zagubione książki) wobec Biblioteki ATH w formie przelewu bankowego na konto: Bank Pekao SA, nr 91 1240 4142 1111 0010 6786 7230.  Rozliczenie opłat za przetrzymanie książek jest możliwe dopiero po ich zwrocie !!!

Po dokonaniu przelewu Biblioteka otrzymuje informację o wpłacie należności w trzecim dniu roboczym i dopiero wówczas opłaty są rozliczane.

Jeżeli czytelnik ma zadłużenie powstałe z powodu zagubienia książki(ek) oraz nieterminowych zwrotów, powinien wykonać dwa oddzielne przelewy.

Przy regulowaniu należności powstałych w wyniku nieterminowych zwrotów, należy wpisać
w polu przedmiot zapłaty: imię i nazwisko, nr PESEL, "za przetrzymanie".

Przy regulowaniu należności za zagubienie lub zniszczenie książki  w polu przedmiot zapłaty należy wpisać: imię i nazwisko, nr PESEL, "za zniszczenie".

Uwaga!!

Wyżej wymienionych operacji można dokonywać dla opłat naliczonych przez system biblioteczny po 1 stycznia 2016 roku.

 

Czytaj dalej >
15 kwiecień 2014
Nabytki Biblioteki Uprzejmie informujemy, że nabytki Biblioteki można przeglądać poprzez katalog on-line, w zakładce: Nowości. Czytaj dalej >